Liikunta-alaa autettava yhtenäistämällä liikuntapalveluiden arvonlisäverokannat

Liikunta-alan yritysten toimintaedellytykset ovat vaarantuneet koronarajoituksien vuoksi ja paikoin toiminta on jouduttu keskeyttämään kokonaan. Yhdeksän kokoomuksen kansanedustajaa on jättänyt Pia Kauman ja Sinuhe Wallinheimon johdolla ministerin vastatavaksi kirjallisen kysymyksen: Liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhdistämisestä.

”Liikuntapalveluiden arvonlisäverokannat on yhtenäistettävä ja saatava alemman 10 prosentin arvonlisäverokannan piiriin. Koronan vaikutukset liikunta-alaan saattavat näkyä vasta kuukausien päästä, toimia tarvitaan nyt. Esimerkiksi mikäli koronarajoitukset tiukentuvat kesän jälkeen, liikunta-alan yritykset joutuvat mahdollisesti lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöään”, toteaa Kauma.

Ohjaamalla kulutusta liikuntapalveluiden piiriin voidaan parhaiten auttaa koronasta pahasti kärsivää liikunta-alaa. Arvonlisäverokantojen yhtenäistäminen toimii tässä hyvänä työkaluna. Kantojen yhtenäistämisellä mahdollistettaisiin eri lajien kokeileminen ja lisättäisiin samalla liikunnan harrastamista sekä yrittäjyyttä.

”Vallitsevasta verokohtelusta herää kysymys miksi kuluttajaa halutaan rangaista parempien tulosten saavuttamisesta ja esimerkiksi ”personal trainer” palveluiden käyttämisestä. Ohjattu ja itselle räätälöity liikunta on todistetusti paras liikuntamuoto. Koronan takia ihmisiä tulisi ennemmin kannustaa käyttämään liikunta-alan yrittäjien palveluja eikä tästä tulisi rangaista”, jatkaa Wallinheimo.

Tarve liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhtenäistämiselle on ilmeinen ja koronarajoituksista johtuen akuutti. Vuonna 2018 julkaistussa valtioneuvoston liikuntapoliittisessa selonteossa luvattiin selvittää yhden yhtenäisen arvonlisäverokannan mahdollisuus liikuntapalveluissa. Lainvalmistelu yhtenäisestä arvonlisäverokannasta on kuitenkin pysähtynyt.

”Liikunta-ala on kriisissä ja samalla epätasa-arvoinen kohtelu eri arvonlisäkantojen välillä vaikeuttaa yrittäjien elinkeinon harjoittamista. Hallituksen tulee saada aikaan esitys yhtenäisen arvonlisäverokannan luomisesta kaikille liikuntapalveluille”, Kauma ja Wallinheimo päättävät.

Kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet 17.6.2020 kello 16.00 mennessä Pauli Kiuru, Marko Kilpi, Saara-Sofia Siren, Mari-Leena Talvitie, Sari Sarkomaa , Anne-Mari Virolainen, Timo Heinonen, Arto Satonen ja Ruut Sjöblom.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn