Pia Kauma – Samlingspartiet i Nyland

Pia Kauma. Ingå hamn, 2018.

Nyländsk riksdagsledamot. Ekonomie magister och stadsfullmäktigeledamot i Esbo.
Flera års erfarenhet av ledningsuppdrag inom företagsvärlden. Mamma till fyra barn.

Smart penninganvändning, rimlig skattenivå och valfrihet. Investering i utbildning, natur och välmående av människor. Allt detta skapar grunden för våra barns framtid.

Jobb och utkomst

Det bör alltid vara mera lönsamt att jobba än att vara sysslolös. Nationens framgång bygger endast på arbete, företagsamhet och utbildning. Fackens alltför stora roll bör uppdateras i den föränderliga världen. Till exempel arbetslöshetskassorna kunde ha en större roll i att hjälpa arbetslösa hitta arbete.

Säkerhet

Beslutsfattarna bör sköta om att ingen behöver vara rädd. Klimatförändringen förutsätter välavvägda, kraftfulla beslut i samarbete med andra länder.

Ett gott liv
Var och en behöver få omsorg, vård och stöd, då det behövs. Mänsklighet och bra kvalitet är beslutsfattandets rättesnören. Ren natur, motion och alla slags kultur skapar välfärd.

Internationell dimension

Finland är en allt fastare del av Europeiska unionen och den globala gemenskapen. Vi bör aktivt vara närvarande vid alla de bord, där beslut som angår oss fattas och där man främjar västerländska, demokratiska värden.

Hållbara lösningar – Människan först

Om detta väckte några tankar hos dig eller du har något att fråga, så skicka meddelande till e-postaddressen pia.kauma@risksdagen.fi

Pia sosiaalisessa mediassa