Pian tukiryhmäläisiä

”Pidän Piasta siinä, että hän rohkeasti uskaltaa olla omaa mieltä asioista. Lisäksi minuun on tehnyt vaikutus Pian uutteruus ja ahkeruus. Hän jaksaa oikeasti kuunnella ihmisiä ja myös vie asioita eteenpäin. Politiikassa tarvitaan päättäväisyyttä.”

Riina Kosonen, Espoo
HR System Manager

”Pian aktiivista toimintaa koulutuksen ja taidekasvatuksen puolesta tarvitaan jatkossakin. Pialla on kokemusta, ammattitaitoa ja sisua, jota tarvitaan kansanedustajan työssä.”

Ilari Iivonen, Espoo
Rehtori

”Meitä yhdistää se, että olemme molemmat ison perheen äitejä. Työn ja perheen yhteensovittaminen on opettanut priorisoimaan, kyvyn erottaa oleellisen. Pia esittää mielipiteensä rohkeasti ja ymmärtäen yhteistyön merkityksen.”

Marja Andersson, Espoo
Sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattilainen

”Pia sanoo suoraan mitä ajattelee.”

John Petersen, Sjundeå
Kokoomusaktiivi

”Pia on rohkea ja tuo mielipiteensä selkeästi esille. Pia paneutuu aidosti asioihin ja muistaa kuunnella.”

Hilkka Vahervuori, Espoo ja Mijas
Kemisti, eläkeläinen

”Pian mielipiteet ovat todella lähellä omia mielipiteitä. Ei mitään trollausta, vaan faktat pöytään tyylillä ja höystettynä omalla ajattelulla.”

Matias Kapanen, Espoo
Liikenne- ja autovakuutusalan ammattilainen

”Pian on luotettava ja äänestäjänsä huomioiva poliitikko. Pia tekee työtä Suomen turvallisuuden ja yritysten toimintaedellytysten eteen. Lisäksi Pia on kiinnostunut myös koulutusalan asioista ja koulujen arkielämän kysymyksistä.”

Birger Holm, Espoo
Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, apulaisrehtori

”Arvostan Pian rohkeutta. Pia ottaa kantaa hyvin monenlaisiin asioihin ja tahtotilaa myös viedä asioita eteenpäin rakentavalla ja inhimillisellä tavalla. Pian on valovoimainen ja positiivinen, aktiivinen ja ahkera.”

Hanne Similä, Espoo
Eläkeläinen, erä- ja luonto-opasopiskelija

”Pian on tinkimätön koulutuksen, tutkimuksen ja työyhteisöjen laadun edistäjä.”

Tarja Lang, Espoo
Aikuis- ja ammatillisen koulutuksen asiantuntija, tutkimuspäällikkö (PhD)

”Pialla on hyvä rakentava ote politiikassa, perhe-, turvallisuus- ja verotusasioita. Lisäarvoa kansanedustajan työhön tuo Pian koulutus, kokemus ja laaja kielitaito, joka tuo vaikuttavuutta.

Jarmo Soljasalo, Espoo
Palomies, palotarkastaja

”Pian tyyppisiä ihmisiä tarvitaan, sillä hänellä on hyviä mielipiteitä.”

Marika Masalin, Kerava
kevään 2019 abiturientti

”Pialla on monipuolista osaamista ja uskallusta nostaa esiin tulenarkojakin asioita. Pia ei ole ”pelkkä” poliitikko, vaan hänellä on vankka kokemus ”oikeistakin” töistä sekä ennen kaikkea arvostamaani lapsiperheiden elämän tuntemusta.”

Hanna Konttas, Espoo
Luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu

”Piassa on viisautta, kokemusta, kielitaitoa, sosiaalista tilannesilmää sekä kykyä aidosti kuunnella keskustelukumppaniaan. Taito ymmärtää myös itselle vastakkaisia näkökulmia on politiikassa äärimmäisen tärkeää.”

Mika Lehtisyrjä, Espoo
Yrittäjä

”Pia on kiinnostunut lastensuojelusta ja tuli tutustumaan työpaikalleni. Hän oli aidosti kiinnostunut arjestamme ja työstämme. Hän on aikaisemminkin ollut kiinnostunut sote asioista, myös maahanmuuttajien asioista, jotka ovat minulle tuttuja teemoja työssäni.”

Riina Mattila, Klaukkala
Sosiaalityöntekijä, kunnanvaltuutettu

”Pia on aina positiivinen, innostava ja kuunteleva. Olen tukemassa Piaa jatkokaudelle eduskuntaan siksi, että hän on kuuntelevan ja lämpimän sydämen lisäksi myös järkevä ja isoja kokonaisuuksia hahmottava ihminen. Piassa yhdistyy järki ja tunne, sekä jaamme samalaisen arvomaailman.”

Johanna Lähde, Espoo
Henkilöstöjohtaja

”Arvostan Pian hyviä mielipiteitä. Lisäksi Pian taustaa tukee kauppatieteen maisteritutkinto ja se, että hän on neljän lapsen perheenäiti.”

Heikki Riste, Espoo
Ekonomi, eläkeläinen

”Pia neljän lapsen äitinä ja loistavana perheen sekä työuran yhdistäjänä ansaitsee kunnioitusta. Pia on omimmillaan nimenomaan kansainvälisten suhteiden luojana ja niiden rautaisena osaajana.”

Emmi Eteläsalo-Holmberg, Espoo, Espoo
Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, kuntapoliitikko

”Pialla on sellainen harvinaislaatuine innostus, jolla asioita muutetaan, parannetaan ja korjataan.”

Timo Haukilahti, Espoo
Yrittäjä ja projektipäällikkö

”Arvostan Pian positiivista ja rakentavaa asennetta, tinkimätöntä perehtymistä asioihin ja ahkeruutta osallistua käsiteltäviin asioihin. Mitä enemmän olen oppinut tuntemaan Piaa, sitä vaikuttuneempi olen ollut. Harvalla poliitikolla on näin laaja-alaista näkemystä, ja myös rohkeutta.”

Kristiina Paavola, Espoo
Työelämätutkija, järjestöjohtaja

”Pia on hyvin asioihin perehtyvä, sitkeä toiminnan nainen. Mutta nämä ominaisuudet eivät ole sulkeneet lämpöä ja oikeudenmukaisuuden ymmärtämistä pois. Tämä yhdistelmä kerää ihailuni ja mielelläni tuen ystäväni kampanjaa valtakunnan päättäjien pariin.”

Päivi Mäkynen, Helsinki
Operatiivinen johtaja

”Pia Kauma puhuu viittä eri kieltä, on kauppatieteilijä, fiksu, tarvittaessa tiukka, edustava ja mukava sekä tekee ankarasti ja velvollisuudentuntoisesti töitä yhteiskunnan hyväksi. Toivon sydämestäni, että hänet valitaan tulevalle vaalikaudelle 2019-2023 joka olisi isänmaan etu.”

Teemu Tumelius, Billnäs
Merimestari, tietokirjailija

”Piassa yhdistyy positiivisella tavalla espoolaisuus ja maailman kansalaisuus: häntä kiinnostaa paitsi Espoon ja isänmaan asiat, niin myös esimerkiksi Suomen turvallisuudesta huolehtiminen kansainvälisen yhteistyön keinoin.”

Konsta Heikkilä, Espoo
Toimitusjohtaja, erityisasiantuntija

”Pialla on kyky tarkastella asioita uusistakin näkökulmista, puuttua epäkohtiin, jotka puhuttavat äänestäjiä, ja rohkeutta toimia epäkohtien korjaamiseksi. Tarvitsemme asioista selvää ottavia, äänestäjiä kuuntelevia ja tarvittaessa itsenäisestikin ajattelevia päättäjiä, jotka osaavat ja uskaltavat kyseenalaistaa.”

Kimmo Metsä, Espoo
Valtiotalouden tarkastusviraston virkamies, musiikinharrastaja


”Vahva poliittinen osaaminen, pitkä tuntemus työelämästä. Asioihin paneutuva ja aikaansaava. Kuunteleva ja keskusteleva sekä hyvä päätöksentekokyky. Yhteistyökykyinen. Luotettava ja rehellinen ihminen.”

Hannu Ranki, Espoo
VTM, kv-ekonomi

”Minulla ja Pialla on samanlainen arvomaailma – luulen. Olen ollut kokoomuksen kannattaja 50 vuotta. Arvostan talousasioita niin yksilön kuin koko Suomenkin osalta. Pia on miellyttävä henkilö edustamaan Kokoomusta.”

Lauri Tuomenoja
Eläkeläinen”Pialla on kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Pia tekee päivittäin työssään yhteistyötä eri ihmisten kanssa ja onnistuu siinä loistavasti. Pia alkaa olla politiikan rautainen ammattilainen. Hän ei hötkyile vaan ottaa asioista selvää ja johdattaa asiantuntevasti asiat oikeaan suuntaa.”

Tea Saarniala, Espoo
Palvelupäällikkö, kiinteistöalan ammattilainen

”Olen tuntenut Pian miltei 30 vuotta. Hänen määrätietoisuutensa, peräänantamattomuutensa sekä poikkipoliittinen kyky kommunikoida ovat vertaansa vailla.

Pia on politiikan ammattilainen: hän perehtyy syvästi asioihin, ottaa kantaa sekä keskustelee monikielisyyteen vuoksi vaivatta myös politiikan kansainvälisillä kentillä.”

Taina Haukka, Kirkkonummi
Yrittäjä

”Pian vahvuuksia on mm. kansainvälisyys ja erilaisten kulttuurien ja kielten osaaminen. Pia kuuntelee ja antaa tilaa myös muiden ajatuksille. Johtamisessaan hän on jämäkkä ja perehtyy hyvin asioihin ja on kiinnostunut sekä asioista että ihmisistä. Hänellä on rohkeutta ja sitkeyttä viedä eteenpäin asioita, jotka kokee tärkeiksi.”

Margit Lindholm, Kerava
Yrittäjä

” Kaikki alkoi noin 25 vuotta sitten kun tämä nuori nainen käveli toimistooni ja vakuutti minut, että tarvitsen hänen apuaan työssäni. Ensiksi mietin mitä työtä hänelle keksisin mutta nopeasti selvisi että hän on korvaamaton.

Pia on ollut korvaamaton myös muille ihmisille ja haluan että hän jatkaa ihmisten palvelemista ja yhteiskunnan rakentamista ja parantamista.”

Harry Itämeri
Entinen esimies

”Olen Pian tukitiimissä siksi, että hän on luotettava ja ahkera. Ei unohda hymyä.
Hän kuuntelee ihmisiä, perehtyy ja selvittää kiperätkin asiat ammattitaidolla. Omaa sisukkuudellaan monipuolisen asiantuntemuksen eri tehtävissä. Näitä avuja tarvitaan kansanedustajan tehtävässä.”

Kirsti Karlsson, Espoo

”Tutustuin Piaan 1980-luvun lopulla palkatessani hänet Orion Yhtymä Oy Soredexiin taloushallintoon kesätöihin. Talous- ja veroasioiden koulutus, ammattitaito ja asiantuntemus, kokemus politiikasta ja inhimilliset arvot antavat hänelle mielestäni hyvät edellytykset jatkaa kansanedustajan työtään.”

Tapio Antikainen
ekonomi, taloushallinnon ammattilainen, eläkkeellä.

”Pia
kuuntelee, selvittää asioita ja on todella luotettava ihmisenä ja
kansanedustaja. Lisäksi ihailen hänen ehtymätöntä energiaansa ja
hymyään. Pia on henkilö, joka vie Suomea oikeaan suuntaan!”

Katri Kakkuri, Vantaa
Marketing Director

”Äänestän Piaa, koska hän on aidosti kiinnostunut ihmisistä ja heidän palveluistaan. Pia on maalaisjärjellä varustettu aikaansaava ja älykäs nainen”

Hilla-Maaria Sipilä
Palvelupäälikkö

”Pia on aikaansaava, suora ja avoin. Pia vie tärkeitä asioita tarmokkaasti eteenpäin. Hän uskaltaa myös sanoa silloin kun hän on asiasta eri mieltä, samalla hän kuitenkin kuuntelee muita.”

Emilia Becker, Espoo

” Piassa arvostan hänen vankkaa ammattitaitoa, inhimillisyyttä, taitoa kuunnella ja tukea, määrätietoisuutta, loistavaa huumorintajua ja ennen kaikkea luotettavuutta. Piasta olen saanut ystävän matkani varrella.”

Minna Jokio, Britannia
Entinen myynnin ammattilainen, nykyään vanhusten hoivatyön parissa.

”Pia on kokenut ja osaava: 6 vuotta kansanedustajana, 15 vuotta kaupunginvaltuutettuna Espoossa. Pia on ahkera, asiansa osaava, luotettava, kielitaitoinen ja karismaattinen henkilö. Hän on lisäksi todella lämmin ja hyvä ihminen.”

Anni Tahkokallio
Opettaja, eläkkeellä

”Piaa kannattaa äänestää, koska hän on jämäkkä, rohkea ja älykäs kansanedustajaehdokas. Lisäksi Pialla on kokemusta ihan oikeastakin työstä eli laajempaa perspeksiiviä löytyy huomattavasti enemmän kuin monilta muilta.”

Jussi Honkaheimo, Espoo
Yrittäjä

”Pia on tarkka ja älykäs lady, jolla on kokemusta perheen pyörittämisestä aina yhteiskunnallisiin asioihin saakka. Moni osaa puhua, mutta Pia osaa myös kuunnella, mikä on tärkeä ominaisuus yhteisten asioiden hoitamisessa. Siksi Pia.”

Zacharias Smouni, Porvoo
Voimalaitosten huolto- ja korjaustöihin erikoistunut ammattilainen

Pia sosiaalisessa mediassa

Facebook

1 day ago

Pia Kauma
Länsiväylä-lehdessä oli juttu tehtävästäni Etyjin yleiskokouksen puheenjohtajana. ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago

Pia Kauma
Pia Kauma ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago

Pia Kauma
Pia Kauma's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago

Pia Kauma
Tänään on vaalipäivä. Olen ehdolla Uudellamaalla numerolla 61.On ollut huikeaa tehdä kampanjaa ja kiertää pitkin Uuttamaata. Olen tavanut valtavan määrän ihmisiä, joita en muuten tapaisi. Minulla on ollut apunani todella uuttera ja iloinen tukiryhmä, jolle olen superkiitollinen. Ei tätä muuten jaksaisikaan.Ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Sitä varten täällä ollaan. Neljä vuotta sitten eduskuntavaalien vaalipäivänä tunnelmat olivat yhtä jännittyneet. Mutta silloin emme tienneet, että vain vajaan vuoden kuluttua vaaleista tulisi pandemia ja sen jälkeen vielä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sitten energiakriisi ja nopea hintojen nousu.Nytkään emme tiedä, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Luotetaan silti huomiseen. Olen valmis kantamaan oman korteni kekoon, että me pärjäämme.Ja kyllähän me pärjäämme!#ehdokas61 #kokoomus #uusimaa #eduskuntavaalit2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago

Pia Kauma
Minulla on eduskuntavaaleissa 8 erilaista teemaa, joihin voit tutustua tarkemmin nettisivuillani osoitteessa www.piakauma.fi Jokaisesta teemasta on myös video, ja tässä on teema numero 7 ja se on: "Varaudutaan kriiseihin ja varmistetaan turvallisempi arki" ... See MoreSee Less
View on Facebook