Kokoomuksen Vestman ja Kauma: terroristijärjestön toimintaan osallistumisen kriminalisointi on jäämässä torsoksi

Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman ja Pia Kauma pitävät oikeusministeriön asettaman työryhmän terrorismilainsäädännön ajantasaistamista koskevaa ehdotusta terroristijärjestön toimintaan osallistumisen osalta riittämättömänä. Työryhmä esittää, että terroristijärjestön toimintaan osallistumisen kriminalisointi toteutettaisiin nimeämällä nykyinen terrorismiryhmän toiminnan edistämistä koskeva RL 34 a luvun 4 § uudelleen terroristiryhmän toimintaan osallistumiseksi ja muuttamalla sen nykyisen 1 momentin 4 kohdan sanamuoto kattamaan terrorismiryhmän rikollisen toiminnan kannalta olennaisen tehtävän hoitaminen.

”Työryhmän esitys terroristijärjestön toimintaan osallistumisen kriminalisoinnista on torso. Vain rikollisen toiminnan olennaisen tehtävän hoitaminen halutaan rangaistavaksi. Onko hallituksen mielestä siis ’tavallinen’ osallistuminen terroristijärjestön toimintaan hyväksyttävää? Järjetöntä. Normiterrorismia ei olekaan. Kaikenlainen osallistuminen terroristijärjestön toimintaan pitää kriminalisoida kuten kokoomus on esittänyt”, Heikki Vestman sanoo.

Kauma ja Vestman tekivät joulukuussa 2019 lakialoitteen terroristijärjestöön toiminnan osallistumisen kriminalisoinnista tavalla, joka kattaa myös ei-olennaisten tehtävien hoitamisen terroristijärjestölle. Kokoomusedustajat ihmettelevät, miksi hallitus on valitsemassa mahdollisena vaihtoehtona olleen kattavamman kriminalisoinnin sijaan suppeamman tavan kriminalisoida terrorismiryhmän toimintaan osallistuminen.

”Lakialoitteemme esitys, jolla kriminalisoitaisiin myös sellainen terroristijärjestön toimintaan osallistuminen, joka ei täytä olennaisuuden kriteeriä, on edelleen hallituksen vapaasti käytettävissä. Samoin hallitus voi milloin vain tarttua kokoomuksen terrorismilainsäädännön kiristämistä koskeviin esityksiin, joihin kuuluvat mm. kansalaisuuden poistaminen aseelliseen terroristiryhmän toimintaan osallistuvalta kaksoiskansalaiselta sekä Suomesta sotatoimialueelle matkustamisen kriminalisointi. Mikäli työryhmän esitys on hallituksen esitys, jää Suomen terrorismilainsäädäntö edelleen muita pohjoismaita löysemmäksi. Tämä olisi valtava pettymys”, Pia Kauma sanoo.

Kokoomusedustajat sanovat olevansa pettyneitä myös siihen, ettei esityksellä tuoda helpotusta nykyiseen terrorismilainsäädäntöön liittyviin näyttöongelmiin. Näyttöongelmista johtuen ongelmana on, ettei terrorismirikokseen ulkomailla syyllistynyt välttämättä joudu koskaan vastuuseen teostaan.

”Samat näytön ongelmat liittyvät tähän esitykseen kuin voimassa olevaan lakiin. Kuulumisen ja osallistumisen kriminalisoinnin tarkoitus on saada kattavasti rangaistavaksi kaikentyyppinen terroristiseen toimintaan osallistuminen ilman, että lisäkriteerejä tarvitaan. Ongelmalliseksi on käytännössä osoittanut myös terroristisen tarkoituksen osoittaminen. Tähänkin on löydettävissä ratkaisu siten, että kriminalisoinnin piiriin kuuluvat terroristijärjestöt listattaisiin asetuksella”, Vestman sanoo.

Kiitosta kokoomusedustajat antavat ehdotuksesta kriminalisoida terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen. Uusi kriminalisointi kattaisi esimerkiksi joukkotiedotusvälinettä tai sosiaalista mediaa käyttäen tai väkijoukossa ja sisältäisi kehotuksen tai houkuttelun värväytyä terroristiryhmään tai tehdä terrorismirikos.

”On hyvä, että ehdotuksen mukaan terrorismirikoksiin liittyvän julkisen kehottamisen rangaistavuus ei edellyttäisi kehotuksen seurauksena aiheutuvan nimenomaisen vaaran tai yrityksen toteennäyttämistä. Näin voidaan mahdollisimman moni järkyttävä ja tuomittava terrorismin lietsomistapaus tosiasiallisesti saada rikosvastuun piiriin”, Kauma päättää.

Lisätiedot:
Heikki Vestman, p. 09 432 3051
Pia Kauma, p. 050 5746764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn