Miksi hallituspuolueiden edustajat sivuuttavat asiantuntijakritiikin siirtohinnoista?

Eduskunta äänesti 22.6.2020 sähkömarkkinalainsäädännön muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä ja talousvaliokunnan mietinnöstä, joka sivuaa sähkön siirtohintoja. Kokoomuksen kansanedustajat ja talousvaliokunnassa vaikuttavat Heikki Vestman, Pia Kauma sekä talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen ihmettelevät, miksi hallituspuolueiden enemmistö poistatti riippumattomien asiantuntijoiden sähkönsiirtoja koskevaan kritiikkiin perustuvat kohdat talousvaliokunnan mietinnöstä.

”Hallituspuolueiden enemmistö poistatti viime viikon valiokunnan kokouksessa mietinnöstä professori Pertti Järventaustan ja professori Mikael Collanin lausuntoihin perustuvia kirjauksia, joissa nostettiin esiin sähkön siirtohintojen valvontamalliin liittyviä ongelma. Minkä ihmeen takia hallituspuolueiden edustajat äänestyttivät mietinnöstä pois asiantuntijakuulemisessa esille noussutta kritiikkiä?”, kysyy Vestman.

”Hallituspuolueet ovat hallitusohjelmassaan sitoutuneet tietopohjaiseen päätöksentekoon mutta ovat tuoneet nyt eduskuntaankin hallituksen salailukulttuuria. Mistä tällainen pyrkimys salata sähköverkkomonopolin sääntelyyn liittyviä ongelmia kumpuaa?”, Vestman lisää.

Kokoomus tuki valiokunnassa mietintöpohjan kirjauksia ja asiantuntijanäkemyksen esille nostamista. Kokoomusedustajat esittivät myös lausumaehdotuksen, että hallitus tuo eduskuntaan esityksen, jolla alennetaan sähkön siirtohintoja muun muassa säätämällä lakiin yleiset periaatteet hinnoittelut valvontamallista, joilla sallittu tuotto määritetään.
Kokoomus myös kiristäisi siirtohintojen vuotuista korotuskattoa 5 prosenttiin, vaatisi sähköverkon rakentamiselta kustannustehokkuutta, muuttaisi sähköverkkojen säävarmuusvaatimuksia sekä antaisi sähkönkäyttäjille oikeuden rakentaa kiinteistörajat ylittävän sähköjohdon yhteistä sähkön pientuotantoa varten.

”Meidän mielestämme sähköverkkobisneksen riskien ja tuottojen on kuljettava käsi kädessä. Sähköverkkomonopolitoiminnan riskit ovat lähes olemattomat. Silti monopoliyhtiöillä on mahdollisuus rahastaa asiakkailla, jotka eivät voi äänestää jaloillaan. Olisin odottanut, että hallituspuolueilta olisi tullut tukea kuluttajalähtöisen näkemyksen puolesta. Näin ei valitettavasti käynyt”, sanoo Kauma.

”Suomessa yksittäisen asiakkaan rooli on jäänyt vähäiseksi sähkönsiirtomarkkinoiden sääntelyssä”, lisää Kauma.

Kokoomusedustajat olisivat toivoneet valiokunnan mietintöön napakampaa velvoitetta uudistaa sääntelyä hinnankorotussääntelyn toimivuuden, järjestelmän kustannustehokkuuden ja kuluttajien aseman kannalta. Edustajien mukaan tämä olisi mahdollista sähkön toimitusvarmuutta ja sähköverkkojen kohtuullista tuottoa vaarantamatta.

”Pelkään, että hallitukselta tuleva esitys ei ota riittävästi huomioon nykyisen monopolijärjestelmän ja siirtohintojen sääntelyn ongelmia. Ministeriön vastauksesta valiokunnalle käy ilmi, että se piiloutuu EU:n taakse eikä välttämättä aiokaan riittävän pontevasti puuttua sallitun tuoton tasoon ja sen kyseenalaiseen, yhtiöitä suosivaan laskentamenetelmään. Hallituspuolueiden edustajat saattavat vielä joutua pettymään pahasti, kun hallituksen esitys ei korjaakaan siirtohinnoittelun ongelmia”, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen.

”Vastalauseessamme velvoitetaan hallitusta valiokunnan mietintöä napakammin ottamaan alan asiantuntijoiden kritiikistä onkeensa. Kokoomus toimii tietopohjaisen päätöksenteon puolesta”, Vartiainen lisää.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn