Kokoomus vaatii maahanmuuttajille lisää velvoitteita – rajoittaisi sosiaalitukien saantia

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää muutoksia maahanmuutto- ja etenkin kotoutuspolitiikkaan.

Kokoomus kertoo haluavansa kansainvälisen Suomen, joka tuplaa kansainvälisen rekrytoinnin ja jossa aidosti hädässä olevia autetaan. Puolueen mukaan tämä on mahdollista vain, jos asiattomin perustein suojelua hakevat henkilöt palautetaan pikaisesti.

– Suomeen muuttavien onnistunut kotouttaminen on sitä, että kotoutamme töihin emmekä työttömäksi, korostaa kokoomuksen eduskuntaryhmän kotoutuslinjausten valmistelua johtanut kansanedustaja Pia Kauma tiedotteessa.

Kauman mukaan toimivan kotouttamispolitiikan tavoitteena on oltava, että henkilö integroituu osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

– Tämä edellyttää, että kotouttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kielen oppimiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Tämä edellyttää toimia niin yksilöltä kuin yhteiskunnaltakin, Kauma sanoo.

Työllisyys keskeinen mittari

Kokoomuksen maahanmuuttolinjausten valmistelun tueksi järjestettiin useita kuulemistilaisuuksia kevään aikana esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille järjestöaktiiveille.

– Pia Kauman vetämä työryhmä kuuli kotoutumislinjauksen valmistelussa kymmeniä maahanmuuttajataustaisia järjestöaktiiveja. Suurin osa oli sitä mieltä, että kotouttamiseen tarvitaan enemmän velvoitteita ja että niiden puute on karhunpalvelus tulijoille. Maltilla, mutta suunta tämä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kirjoittaa Twitterissä.

Kokoomuksen mukaan työllisyys on yksi kotoutumisen keskeisin mittari.

Maahanmuuttajien työllisyys Suomessa on 10-15 prosenttiyksikköä pienempi, ja työttömyys noin 2,5-kertainen verrattuna kantaväestöön. Ulkomailla syntyneiden työllisyysasteen kehitys on ollut 2010-luvulla Suomessa heikointa verrattuna muihin Pohjoismaihin.

– Muissa maissa on tiukennettu oleskeluluvan sekä sosiaaliturvan saamisen edellytyksiä. Myös Suomen tulisi seurata perässä politiikkatoimissa, joilla saadaan aktivoitua ja kannustettua yksilöitä kotoutumaan, Kauma korostaa tiedotteessa.

Kotoutus tehokkaammaksi

Kauman mukaan maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi Suomen tulee saada kotouttamisjärjestelmä nopeammaksi, tehokkaammaksi ja integroitumiseen kannustavaksi, eli että järjestelmä ei passivoisi yksilöä.

– Kotoutustoimet ovat olleet toistaiseksi sellaisia, että annetaan vapauksia ja oikeuksia, mutta ei edellytetä velvollisuuksia ja vastuita. Tämä pitää tasapainottaa kuntoon, ja esitämme nyt tähän ratkaisuja, Kauma katsoo.

Kokoomuksen ehdotuksia kotouttamisen edistämiseksi:

– Lyhennetään prosessit murto-osaan nykyisestä, kuten Norjassa

– Kehitetään kotiinpaluurahaa houkuttelevammaksi, kuten Tanskassa

– Asetetaan pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi työpaikka sekä riittävä kielitaito ja tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta

– Annetaan oikeus täysiin sosiaalitukiin vain työn tai pysyvän oleskeluluvan perusteella

– Eriytetään maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten sosiaaliturva, kuten hallitus esitti 2016, mutta sidotaan se koulutukseen, kielitaitoon ja riittävään tuntemukseen suomalaisesta yhteiskunnasta

– Luodaan tukikatto, kuten moderaattien mallissa Ruotsissa

– Otetaan käyttöön toimenpideohjelma heikossa työmarkkina-asemassa oleville maahanmuuttajanaisille

– Otetaan laajemmin käyttöön Närpiön malli, jossa mm. tukiperhe/mentori maahanmuuttajan tukena

– Valitaan valtioneuvostoon ulkomaalaisasioista ja kotoutumisesta vastaava ministeri

Julkaistu Iltalehdessä 23.7.2021

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn