Pia Kauma: Maahanmuuttajien kotouttamiseen lisää velvoitteita

Muissa maissa on jo tiukennettu oleskeluluvan ja sosiaaliturvan saamisen edellytyksiä, kokoomusedustaja katsoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää muutoksia maahanmuutto- ja kotoutuspolitiikkaan. Valmistelua johtaneen Pia Kauman mukaan kotouttamiseen tarvitaan enemmän velvoitteita, ja että niiden puute on karhunpalvelus tulijoille.

– Toimivan kotouttamispolitiikan tavoitteena on oltava, että henkilö integroituu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tämä edellyttää, että kotouttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kielen oppimiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Tämä edellyttää toimia niin yksilöltä kuin yhteiskunnalta, Kauma sanoo.

Kauman mukaan kokoomuksen tavoitteena on kansainvälinen Suomi, joka tuplaa kansainvälisen rekrytoinnin ja jossa aidosti hädässä olevia autetaan. Suomeen muuttavien onnistunut kotouttaminen on hänen mukaansa sitä, että kotoutetaan töihin eikä työttömäksi.

Maahanmuuttajien työllisyys Suomessa on 10-15 prosenttiyksikköä pienempi, ja työttömyys noin 2,5-kertainen verrattuna kantaväestöön. Ulkomailla syntyneiden työllisyysasteen kehitys on ollut 2010-luvulla Suomessa heikointa verrattuna muihin Pohjoismaihin.

– Muissa maissa on tiukennettu oleskeluluvan sekä sosiaaliturvan saamisen edellytyksiä. Myös Suomen tulisi seurata perässä politiikkatoimissa, joilla saadaan aktivoitua ja kannustettua yksilöitä kotoutumaan, Kauma toteaa.

Maahanmuuttajien työllisyyden parantamisen lisäksi meidän tulee saada kototuttamisjärjestelmämme nopeammaksi, tehokkaammaksi ja integroitumiseen kannustavaksi, joka ei passivoi yksilöä.

– Kotoutustoimet ovat olleet toistaiseksi sellaisia, että annetaan vapauksia ja oikeuksia, mutta ei edellytetä velvollisuuksia ja vastuita. Tämä pitää tasapainottaa kuntoon, ja esitämme nyt tähän ratkaisuja, Kauma päättää.

Kokoomuksen ehdotukset kotouttamisen edistämiseksi

*Lyhennetään prosessit murto-osaan nykyisestä, kuten Norjassa
*Kehitetään kotiinpaluurahaa houkuttelevammaksi, kuten Tanskassa
*Asetetaan pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi työpaikka sekä riittävä kielitaito ja tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta
*Annetaan oikeus täysiin sosiaalitukiin vain työn tai pysyvän oleskeluluvan perusteella
*Eriytetään maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten sosiaaliturva, kuten hallitus esitti 2016, mutta sidotaan se koulutukseen, kielitaitoon ja riittävään tuntemukseen suomalaisesta yhteiskunnasta
*Luodaan tukikatto, kuten Moderaattien mallissa Ruotsissa
*Otetaan käyttöön toimenpideohjelma heikossa työmarkkina-asemassa oleville maahanmuuttajanaisille
*Otetaan laajemmin käyttöön Närpiön malli, jossa mm. tukiperhe/mentori maahanmuuttajan tukena
*Valitaan valtioneuvostoon ulkomaalaisasioista ja kotoutumisesta vastaava ministeri

Juttu julkaistu Verkkouutisissa 23.7.2021

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn