Yksityinen pysäköinninvalvonta on saatava kuriin

Kansanedustajan tehtävä on tehdä suuria, koko maan kehitykseen vaikuttavia päätöksiä. Joskus tärkeää on kuitenkin puuttua myös pienempiin yksityiskohtiin, jos ne haittaavat arjen sujumista. Yksi kasvava harmituksen aihe on yksityinen pysäköinninvalvonta, joka on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina.

Pysäköintivirhemaksun määräämisen perusteita ei ole aina koettu riittävän selkeiksi tai oikeudenmukaisiksi. Maksujen oikaiseminen tai kohtuullistaminen on ollut hankalaa samoin kuin maksujen perintään vaikuttaminen. Oikeuden hakeminen on koettu kalliiksi, hankalaksi ja aikaa vieväksi. Moni onkin vain maksanut pysäköintivirhemaksun pois.

Ongelmana on, että tällä hetkellä ei ole lainsäädäntöä, joka riittävän selkeästi määrittäisi yksityisen pysäköinninvalvonnan säännöt. Lainsäädäntöä on yritetty viimeisten kymmenen vuoden aikana saada aikaan useaan otteeseen, mutta se on muodostunut hankalaksi muun muassa perustuslain kannalta.

Yhteistä sääntelyä tarvitaan kuitenkin erityisesti valitusmenettelyihin ja alalla toimivien yritysten valvontaan. Ei voi olla niin, että epäoikeudenmukaisesti pysäköintivirhemaksun saanut joutuu vain tyytymään tilanteeseen, kun oikaisu on tehty liian hankalaksi ja jopa mahdottomaksi.

Olen tehnyt asiasta eduskunnassa usean kokoomuslaisen kansanedustajan tukemana hallitukselle toimenpidealoitteen. Sen tavoite on saada yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva laki, joka ei pysähtyisi perustuslain tulkintaan, mutta selkeyttäisi yksityisen sektorin roolia julkisen sektorin eli käytännössä poliisin ja kunnallisen pysäköinninvalvonnan tukena, ja toisi siihen selkeät säännöt.

Mikä on kohtuullinen pysäköintivalvontamaksu ja miten paljon oikaisun tai oikeuden hakeminen voi maksaa ollakseen vielä kohtuullista, ovat keskeisiä kysymyksiä. Yksikin alalla ahneesti tai epäreilusti toimiva yritys pilaa samalla myös muiden maineen. Siksi sääntelystä hyötyisivät autoilijoiden lisäksi myös alalla toimivat yritykset ja palveluita tilaavien kiinteistöjen edustajat. Siitä hyötyisimme myös me espoolaiset.

Pia Kauma
Kansanedustaja (Kok)
Kaupunginvaltuutettu
Espoo

Länsiväylä 25.3.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn