Vestman ja Kauma vaativat sähkön väliaikaista hintakattoa kotitalouksille ja pk-yrityksille Viron malliin

Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman ja Pia Kauma vaativat toimia sähkön hinnan laskemiseksi kotitalouksille ja pk-yrityksille hintakatolla. Kansanedustajat ovat jättävät toimenpidealoitteen Viron mallin kaltaisen yleispalveluvelvoitteeseen perustuvan hintakaton valmistelusta. Malli ei edellytä valtion kompensaatiota kuten pääministeripuolue SDP:n hintakattoesitys.

Kokoomuksen kansanedustajat, energiajuristi Heikki Vestman ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaativat hallitusta valmistelemaan väliaikaisen sähkön hintakaton Viron mallin kaltaisesti kuluttajille ja pk-yrittäjille. Hintakatolla voitaisiin saada kuriin kohtuuttomat sähkön kuluttajahinnat.

”Suomalaiset perheet ja pk-yritykset ovat hädässä kohtuuttomien sähkölaskujen vuoksi. Koska EU:n toimet eivät etene riittävän nopeasti talvea varten, Suomessa on tehtävä kansallinen ratkaisu sähkön hintakatoksi vähittäismarkkinoille. Esittämämme Viron mallin kaltainen kattohinta ei vaadi valtion miljardeja – joita ei ole – vaan suoraa hinnan sääntelyä”, Vestman sanoo.

Virossa otettiin syksyllä käyttöön sähkön yleispalveluvelvoite. Yleispalvelu perustuu sähköntuottajan myyntivelvoitteeseen: Sähköntuottaja on velvollinen myymään sähköä viranomaisen määräämällä hintakatolla sähkönmyyjälle, joka myy sen perusteella edelleen kuluttajille ja pk-yrityksille.

”Hintakatto määritellään Virossa sähköntuottajan kustannusten perusteella lisättynä kohtuullisella tuotolla. Hinta ei siten määräydy sähköpörssissä, vaan tuottaja myy hintakatolla sähkönmyyjälle, joka myy sen mukaisesti asiakkaalle. Tämä takaa hinnan kohtuullisuuden. Tuottaja ei joudu myymään tappiolla. Yleispalveluun ovat oikeutettuja paitsi kuluttajat myös enintään 10 miljoonan liikevaihdon ja alle 50 hengen yritykset sekä yhdistykset ja säätiöt”, Vestman avaa.

Viron yleispalvelusähkön hinta on nyt noin 19 senttiä kilowattitunnilta, joka perustuu öljyliuskesähkön kustannuksiin. Suomen sähköntuotannon kustannukset ovat valtaosin öljyliuskeen kustannuksia matalammat.

Marinin hallitus ei ole valmistellut keinoja, jotka laskisivat sähkön hintaa. Sähkön hintojen suitsimisen sijaan hallitus valmistelee windfall-veroa, jonka tavoitteena on leikata sähkön hinnan noususta aiheutuneita sähköalan yritysten kasvaneita voittoja väliaikaisella verolla valtiolle. SDP on kuitenkin ilmeisesti ilman hallituskumppanien konsultointia ehdottanut sähkön hintakattoa.

”Hallituksen valmistelema Windfall-vero ei itsessään laske sähkön hintaa. Hallituksen esitysluonnoksessa Windfall-veroksi ei ole edes arvioitu mitenkään muiden maiden ratkaisuja sähkökriisin vastaamiseksi. Vallitsevassa tilanteessa olisi perustellumpaa alentaa suoraan sähkön hintaa. Hallituksen olisi nyt kasattava rivinsä ja tuotava aidosti vaikuttava esitys sähkön hinnan laskemiseksi ennen kuin ihmisiä ja yrityksiä kaatuu”, Kauma sanoo.

Vestman: Hintakatto täydentäisi kokoomuksen aiempia esityksiä

Vestmanin mukaan Viron mallin kaltainen vähittäismarkkinan hintakatto täydentäisi kokoomuksen aiemmin esittämiä ratkaisuja, kuten tehokkaampia kulutusjoustoja ja sähköpörssin hinnanmuodostuksen muutosta siten, ettei kallein tuotanto määräisi kaiken sähkön hintaa.

”Keinoja sähkön hinnan alentamiseksi on. Markkinatalousmaa Viron malli on myös EU:n sähkömarkkinadirektiivin mukainen. Toisin kuin väitetään väliaikainen kattohinta ei johtaisi tehopulaan, kunhan se ylittää sähköntuotannon kustannukset. Kulutuksen jousto voidaan hoitaa muutoin kuin riistohinnoilla, kuten etäluettavien mittareiden kautta. Myyntivelvoitteeseen perustuva kattohinta ei myöskään erota Suomea Nordpoolin sähköpörssistä. Hallituksen täytyy lopettaa riitely ja pistää toimeksi ennen kuin ihmisiä ja yrityksiä kaatuu”, Vestman päättää.

Vestman jättää Viron kattohintamallista toimenpidealoitteen (liitteenä).

Kokoomuksen syyskuussa julkaistu toimenpideohjelma sähkömarkkinoiden uudistamiseksi löytyy täältä.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn