SAK:n esitystä arvostellaan: Tasa-arvosta ei tietoakaan

Kokoomusedustajien mukaan keskusjärjestön keinot jarruttavat työllistymistä.

Kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen, Pia Kauma ja Kai Mykkänen pitävät SAK:n esitystä irtisanomisjärjestyksestä epäoikeudenmukaisena.

Mallissa yritykseen viimeksi tulleet työntekijät olisi irtisanottava ensimmäisenä. SAK:sta on myönnetty, että uudistus vahvistaisi ikääntyneiden irtisanomissuojaa nuorten kustannuksella. Mallin on perusteltu parantavan vanhempien työntekijöiden työllisyyttä.

– SAK terveiset nuorille työntekijöille! Oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta ei tietoakaan! #työ #irtisanominen #sak, Arto Satonen toteaa.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen mukaan malli toisi epävarmuuden lisäksi lisää kankeutta työsuhteisiin.

– Olisiko muutenkin muita enemmän epävarmuutta kokeville nuorille oikein, että heidät pitäisi irtisanoa ensimmäisinä?, Kai Mykkänen kysyy.

– Tarvitsemmeko enemmän vai vähemmän kankeuttavaa säätelyä työsuhteisiin, jotta rohkaisemme yrittäjät palkkaamaan? Minusta vastaukset selviä.

Kokoomusryhmyri on esittänyt irtisanomisjärjestyksen sijaan työttömyysputken poistoa. Työttömyys- tai eläkeputki tarkoittaa iäkkään pitkäaikaistyöttömän oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin, joiden perusteella voidaan maksaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tietyin edellytyksin siihen asti kunnes henkilö pääsee vanhuuseläkkeelle.

Mallin on arvosteltu tällä hetkellä kohdistavan irtisanomiset vanhempaan päähän, minkä vuoksi sen poistaminen toimisi Mykkäsen mukaan jokseenkin samalla tavalla kuin irtisanomisjärjestys.

SAK on puolestaan ilmoittanut vastustavansa työttömyysputken poistoa.

– Kertakaikkiaan harmillista. Työmarkkinajärjestöt ovat avainasemassa työllisyyspolitiikan uudistamisessa, mutta silti niiden keinot vain jarruttavat ihmisten työllistymistä. Aimo harppaus ajassa taaksepäin tämäkin. Keksikää jotain uutta!, Pia Kauma toteaa.

– Yritysten pitää voida pitää ne työntekijät, joiden osaamista tarvitaan eniten, muuten ne kuolevat. Mutta ikärasismi on totta. Tarvitaan työn sivukulujen alentamista, verokannusteita sekä kannustamista uudelleenkouluttautumiseen työvoimapula-aloille.

Verkkouutiset 14.7.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn