Peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus turvattava

24.10.2014 julkaistu tiedote

 

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Raija Vahasalo ja Sanna Lauslahti ovat jättäneet 24.10. kirjallisen kysymyksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista.

”Kuntien heikko taloustilanne ja tämän aiheuttamat säästöt ovat johtaneet siihen, että 1. ja 2. luokan oppilaille ei ole mahdollista järjestää kaikkialla riittävässä määrin koululaisten iltapäivätoimintaa”, kansanedustajat toteavat.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ovat pysyneet muuttumattomina vuodesta 2004, eikä niitä ole sidottu indeksikorotuksiin. Toiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin nousseet vuosi vuodelta ja uudet menot ovat jääneet kuntien hoidettavaksi.

”Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että alan yrittäjille ja kolmannen sektorin toimijoille on jäänyt jatkuvasti vähemmän rahaa käytettäväksi näiden palveluiden tuottamiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta on monille lapsille hyvin tärkeää, mutta tilanne on tällä hetkellä taloudellisesti kestämätön”, kansanedustajat toteavat.

Kauma, Vahasalo ja Lauslahti ehdottavat, että asiakasmaksujen suuruutta tarkastellaan ja niiden liittämistä indeksiin pohditaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja voitaisiin myös periä päivähoitomaksujen tyyppisesti, minkä lisäksi ne voitaisiin sitoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisiin päivähoidon enimmäismaksuihin.

 

Lisätietoja

Pia Kauma, puh. +358 50 5746764

Raija Vahasalo, puh. +358 50 511 3090

Sanna Lauslahti, puh. +358 50 5122 380

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn