Kotimaisten yritysten osaamista hyödynnettävä taistelussa koronavirusta vastaan

Olen jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kotimaisten yritysten osaamisen hyödyntämisestä vallitsevan suojavarustepulan ratkaisemiseksi ja koronavirustestien sekä vasta-ainetestien määrän lisäämiseksi. Tarvikepulasta ovat raportoineet muun muassa suurimmat kunnat sekä useat terveydenhuollon tarvikkeista vastaavat organisaatiot sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Kaikki luotettavat kotimaiset tavarantoimittajaresurssit tulee nyt ottaa käyttöön taistelussa virusta vastaan. Yksityinen sektori voi täydentää jo olemassa olevia resursseja tilanteessa, jossa tarvikkeista on pulaa ja toimitusajat ovat pitkiä.

Suojavarusteiden toimittamisen lisäksi yksityisillä sosiaali- ja terveysalan yrityksillä olisi mahdollisuus merkittävästi lisätä koronavirustestien ja vasta-ainetestien määrää ja näin täydentää merkittävällä tavalla julkisella sektorilla tehtävää testausta.

Koronavirustestauksen ja vasta-ainetestauksen lisääminen laajassa mittakaavassa olisi suomalaisten etu, kun tarkastellaan myös kriisistä aiheutuvien rajoituksien asteittaista purkamista.

Yhteistoiminnan tulee kuitenkin olla hyvin suunniteltua ja koordinoitua, jotta tilattujen tarvikkeiden määrä, laatu että hinta asettuisivat maksajan ja käyttäjän kannalta tarkoituksenmukaiselle ja toivotulle tasolle.

Ammattitaitoinen suomalainen terveydenhuollon henkilökunta ei saa joutua potilastyöhön ilman vaadittavia suojavarusteita. Nyt tulisi hyödyntää suomalaisten yritysten tarjoamaa lisäkapasiteettia suojavarusteiden, koronavirustestauksen ja vasta-ainetestauksen osalta laajemmin ja tehokkaammin.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn