Työttömyyskassojen toiminta varmistettava koronakriisin aikana

Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen työttömyyskassojen koronaviruksen takia lisääntyvien hakemusmäärien käsittelyn helpottamiseksi. Huhtikuun alussa koronaviruksesta aiheutuneita yt-neuvotteluja käydään kaikkialla Suomessa ja kokonaisuudessaan 2.4.2020 yt-neuvottelujen piirissä oli jo yli 330 000 suomalaista. Uusia lomautettuja koronatilanteen takia on jo noin 58 000.

Alkavat lomautukset ja yt-neuvottelut ovat johtaneet ruuhkiin työttömyyskassojen päässä. Esimerkiksi Suomen suurin yleinen työttömyyskassa YTK on viestinyt sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan, että nykylainsäädännön puitteissa kassa ei tule selviytymään päivärahojen maksuista ilman kohtuuttomia viiveitä.

Kassojen nopeasti ruuhkautuneen hakemusmäärän käsittelyä voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa paitsi lisäämällä hakemuskäsittelijöiden määrää, myös virtaviivaistamalla hakemusten käsittelyprosesseja. Suurimmiksi pullonkauloiksi ovat muodostumassa palkanmäärittely ensimmäisen hakemuksen yhteydessä sekä tulorekistereissä olevat puutteelliset tiedot.

Yksi tapa yksinkertaistaa prosessia olisi luoda väliaikainen laki lomautusajalta maksettavasta päivärahasta. Päivärahan suuruus määriteltäisiin niillä tiedoilla, jotka olisivat sillä hetkellä tulorekisterissä helposti saatavilla.

Toinen ratkaisu olisi luoda joustava ennakkomaksumenettely. Mallissa perusosa maksettaisiin heti, kun hakemus on vastaanotettu. Hakemuksesta tarkistettaisiin tällöin vain hakijan jäsenyysehto sekä se, että työssäoloehto täyttyy ja että hakemuksella on työvoimapoliittinen lausunto. Loppuosuus maksettaisiin myöhemmin.

Tarvitsemme hallitukselta esityksiä, jotka helpottavat työttömyyskassojen työtä, yksinkertaistavat hakemusprosessia ja auttavat varmistamaan sen, että ansiopäivärahat saadaan kohtuullisen ajan sisällä maksuun.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn