Kokoomusedustajat Laiho ja Kauma: sosiaali- ja terveysvaliokunta sisällytti hallituksen raja-esitykseen parannusehdotuksemme

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Pia Kauma iloitsevat, että kokoomus sai esitettyä useita parannuksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamiseksi (HE 105/2021 vp).

”Hallituksen esityksestä puuttuu edelleen vaikutusarviot nykytilanteesta, jossa rokotekattavuus on jatkuvasti noussut ja eri rajoitustoimien riskiarviot. Matkustajamäärien kasvaessa hallituksen lakiesityksessä esittämät rajoitustoimet johtaisivat hallitsemattomaan tilanteeseen rajoilla. On välttämätöntä kohdistaa toimenpiteitä ja resursseja riskimaista tuleviin, jottei satamat ja lentokentät ajaudu hallitsemattomaan tilanteeseen”, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho.

”Terveydenhuoltohenkilöstöä tarvitaan koronan aiheuttaman hoitovelan purkamiseen ja muiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseen eivätkä resurssit riitä siihen, että heitä sidotaan merkittäviä määriä rajoille tarkistamaan terveystodistuksia. Hallituksen tuleekin vauhdittaa Finentry-sovelluksen tai vastaavan käyttöönottoa, jota monet EU-maat käyttävät, ja jolla voidaan vähentää sitovaa työvoiman tarvetta. Tämä parantaa myös ennakoitavuutta”, jatkaa Laiho.

Edustajat iloitsevat, että sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi kokoomuksen ehdotuksen, jossa kunta tai kuntayhtymä voi siirtää todistuksen tarkastusoikeuden myös yksityiselle palveluntuottajalle. Myös sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan resurssien turvaamisen näkökulmasta on olennaisen tärkeää, että viranomaisilla on mahdollisuus käyttää ostopalveluita.

”Terveydenhuoltohenkilökunnan työpanos tulee kohdentaa oikein ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tätä silmällä pitäen esitimme ensisijaisena vaihtoehtona, että liikennepalvelujen tarjoajat olisivat voineet tarkistaa koronatodistukset jo lähtömaissa. Mutta kun tämä ei tiukan perustuslakitulkinnan (PL124 pykälä) mukaan ollut mahdollista, pidimme tärkeänä, että koronatodistusten tarkistaminen kotimaan maahantulopisteillä ei jäisi yksinomaan kuntien vastuulle, vaan että tämä voitaisiin suorittaa myös ostopalveluina yksityisten terveysyritysten toimesta. On erityisen tärkeää, että terveydenhuollon toimijat voivat suorittaa perustehtäviään sekä purkaa korona-ajan hoitovelkaa. Tämä olisi kuitenkin alkuperäisen hallituksen esityksen linjauksilla vaarantunut merkittävästi”, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pia Kauma.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että ennakkotesti rokottamattomilla ja toisaalta ensimmäinen rokoteannos kahden annoksen rokotussarjasta ovat yhdenvertaisia keinoja covid-19-epidemian torjunnalle maahantulon yhteydessä. Näin ollen osittaisen rokotussarjan saaneiden matkustajien kohdalla voitaisiin luopua ennakko- ja maahantulon yhteydessä tehtävistä testauksista. Kokoomus ehdotti jo ensimmäisen rokotusannoksen huomioimista testivaatimuksissa ja tämä muutos hyväksyttiin valiokunnassa.

”Lain tullessa voimaan Suomessa on jo saavutettu ensimmäisen rokotteen osalta yli 70 % rokotekattavuus ja riskiryhmäläiset ovat saaneet jo molemmat rokotteet. Ensimmäisen rokoteannoksen hyväksyminen vähentää myös painetta testauksesta maahan saavuttaessa ja asettaa suomalaiset yhdenvertaisempaan asemaan muiden EU-kansalaisten kanssa”, sanovat edustajat.

Tiedote julkaistu myös Verkkouutisissa

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn