Kokoomuksen Laiho, Kauma ja Ikonen: Hallituksen sote-uudistuksen valuviat jäivät sote-mietintöön

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laihon, Pia Kauman ja Anna-Kaisa Ikosen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sote-mietintö ei korjaa hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ongelmia. Kokoomuksen mukaan hallituksen esittämä malli ei kykene vastaamaan uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin.

”Hallituksen sote-malli ei ratkaise niitä ongelmia, joiden takia koko uudistusta tehdään. Se ei paranna ihmisten hoitoonpääsyä ja hillitse nopeasti kasvavien sote-kustannusten kasvua. Hallitus runnoo eteenpäin uudistusta, joka ei tuo parannusta nykyisiin palveluihin”, Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Kokoomusedustajien mukaan sote-mietintö jättää avoimeksi huolia liittyen muun muassa ihmisten hoitoonpääsyyn, hyvinvointialueiden rahoitusmalliin, kuntavaikutuksiin, yritysten ja järjestöjen osaamisen hyödyntämiseen sekä ihmisten vaikutusmahdollisuuksiin. Kokoomusedustajat jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseen.

“Eduskunnan valiokuntien lausuntopalaute on monilta osilta ollut murskaavaa. Huolimatta monista ongelmista, valiokunnassa hallituspuolueet eivät halunneet tehdä niihin juurikaan muutoksia ja valuvikaista mallia viedään nyt eteenpäin”, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sanoo.

Kokoomusedustajat huomauttavat, että vaikka perustuslakivaliokunta näytti uudistukselle vihreää valoa, ei se tarkoita sitä, että uudistus on järkevä. Kokoomus teki valiokunnassa satoja muutosesityksiä sekä lopulta hallituksen sote-esityksen hylkäämistä.

”Parannusta mietintöön ei tullut, sillä hallituspuolueet eivät olleet vastaanottavaisia muutoksille. Hallituspuolueet äänestivät nurin lausumaehdotuksemme muun muassa asiakaslähtöisen henkilökohtaisen budjetin käyttöönottamiseksi, erityishuoltopiirien mahdollisuudesta jatkaa nykymuotoista toimintaansa, hoitotakuun tiukentamisesta ja terapiatakuun käyttöönotosta, kasvukeskusten riittävästä rahoituksesta, sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavista julkisomisteisista yhtiöistä sekä virkalääkärin velvoitteista”, Laiho sanoo.

“Suomi on ollut globaalin pandemian kourissa jo vuoden ja samaan aikaan eduskunnassa on edistetty poikkeuksellisen laajaa sote-esitystä. Sote-lakipaketin käsittelyä on viety eduskunnassa eteenpäin keskellä hyväksikäyttäen poikkeusoloja ja poikkeuksellisia työjärjestelyjä. Hallitus runnoo sote-uudistusta kuulematta asiantuntijoita, vaikka esityksessä on useita ongelmakohtia, jotka vaatisivat korjauksia”, kansanedustaja Pia Kauma sanoo.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn