Kokoomuksen Kauma: Paikallisia joustoja ja sosiaaliturvan uudistamista vaaditaan työelämän murroksessa

Tiedote 5.11.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma nostaa sosiaaliturvan uudistamisen ja varautumisen työn murrokseen tulevien vuosien tärkeimmäksi kysymykseksi ilmastonmuutoksen ohella. Kauman mukaan työelämän muutoksiin varaudutaan parhaiten lisäämällä paikallisia joustoja sekä uudistamalla sosiaaliturvaa. Uudistuksen pyörteissä on kuitenkin oltava tarkkana, ettemme heitä pois toimivia käytäntöjä tai monimutkaista jo ennestään tilkkutäkkimäistä sosiaalitukien viidakkoa.

”Työn murroksen myötä kaikkien on oltava valmiita kouluttautumaan uudelleen. Tämän päivän työelämässä arvostetaan nuoruutta, ja kuitenkin tulevaisuus näyttää siltä, että töissä pitäisi sinnitellä lähes 70-vuotiaaksi saakka. Tämä ei ole ongelma, jos on töitä, joissa pärjää ja viihtyy. Mutta jos töitä ei ole tai sen tekemisen muoto on muuttunut, moni joutuu pohtimaan, mihin jo oma osaaminen riittää ja mihin voisi kouluttautua seuraavaksi. Tänä päivänä jo 40-vuotiasta pidetään joihinkin tehtäviin liian vanhana, ja edessä on uuden ammatin oppiminen. Opiskelua edesauttaisi, että ei tarvitsisi kantaa huolta laskuista ja asumiskuluista selviytymisestä, etenkin jos on perhettä”, Kauma sanoo.

Tätä silmällä pitäen hallituksen suunnitelmissa on ollut, että lyhytkestoisen eli maksimissaan 6 kuukauden pituisen työllistymistä tai yritystoiminnan aloittamista tukevan opiskelun ehdot olisivat kevyemmät, eikä opiskelujen aloitus vaatisi yksilöllistä TE-keskuksen arviointia. Tällä hetkellähän pääsääntö on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ollut, että täyspäiväinen opiskelu ei ole ollut ansiosidonnaisella tuella mahdollista. Uudessa lakiesityksessä pyritään myös ottamaan huomioon aktiivimalli. Silloin jopa sivutoimisella opiskelulla voisi täyttää aktiivimallin ehdot.

”Ehdotettu 6 kuukautta on hyvä alku, ja kannustan hallitusta tuomaan esityksen eduskuntaan vielä ennen kevään eduskuntavaaleja. Puolen vuoden jaksoa voitaisiin jopa selvästi pidentää, erityisesti jos opiskelu johtaa ammattiin, josta vallitsee työvoimapula”, Kauma sanoo.

Ansiosidonnaisella käytetty aika tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti, mutta työttömiä ei pidä silti syyllistää. Elinkeinoelämän keskusliitto on äskettäin esittänyt, että an¬sio¬si¬don¬nais¬ta työt¬tö¬myys¬tur¬vaa lyhennettäisiin 50 päivällä ja päivärahan suuruus porrastettaisiin.

”Ansiosidonnaisen lyhentäminen ei ole hyvä ratkaisu, etenkin kun sitä jo lyhennettiin 100 päivällä, mutta päivärahan suuruuden porrastamista työttömyyskauden loppupäästä voitaisiin pohtia”, Kauma sanoo.

”Työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat ja edellyttävät pitkäaikaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja meidän lainsäätäjien pitää olla valmiita tekemään”, Kauma päättää.

Lisätietoja:
Pia Kauma, puh. 050 574 6764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn