Pia Kauman kirjallinen kysymys tasoristeyksien parantamisesta

Tiedote 26.10.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kysyy hallitukselta kirjallisessa kysymyksessään, miten tasoristeyksien parantamisohjelman toimeenpano on edennyt erityisesti Karjaa-Hanko rataosuuden sekä Uudenmaan alueen osalta? Mitä toimenpiteitä on suunnitteilla varsinkin turvallisuusluokitukseltaan vaarallisimpien tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi?

Tänään tulee kuluneeksi vuosi Karjaa—Hanko-rataosuudella Raaseporissa tapahtuneesta tasoristeysonnettomuudesta, joka johti kolmen Uudenmaan prikaatin varusmiehen ja yhden turma-junan matkustajan menehtymiseen, sekä aiheutti usean henkilön loukkaantumisen.

”Viimeistään Raaseporin traagisen tasoristeysonnettomuuden on syytä herättää meidät tasoristeysten vaarallisuuteen. Kirjallisessa kysymyksessäni haluan nostaa esille toimenpiteitä tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi, jotta vastaavanlaisia onnettomuuksia ei enää tapahtuisi”, Kauma sanoo.

Reitillä on 20—30 tasoristeystä riippuen siitä, lasketaanko mukaan myös Hangon sataman tasoristeykset. Pelkästään ajanjaksolla 2017-2018 Suomessa on tapahtunut 39 tasoristeysonnettomuutta, joissa 11 ihmistä on menettänyt henkensä ja kymmenen loukkaantunut joko lievästi tai vakavasti.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti marraskuussa 2017 tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelman, jonka vaatima rahamäärä on 28 miljoonaa euroa. Ohjelmaan valitut tasoristeykset valitaan turvallisuusvaikutusten kannalta tehdyn kustannushyötylaskelman pohjalta. Tasoristeykset on luokiteltu olosuhteiden ja liikennemäärien mukaan seitsemään turvallisuusluokkaan, joista noin 5 % kuuluu olosuhteiltaan heikoimpaan luokkaan. On arvioitu, että tasoristeysonnettomuuksien määrä vähenee 35:llä kymmenen vuoden aikana

”Parantamisohjelman rahoituksen turvaaminen samoin kuin ohjelman toteuttaminen nopeassa aikataulussa on tärkeää, jotta onnettomuuksilta vältytään”, Kauma sanoo.

Raaseporin Skogbyn onnettomuusristeystä kuvailtiin erittäin vaaralliseksi, ja se suljettiin marraskuussa 2017. Suomessa on noin 2 800 tasoristeystä, ja suurin osa niistä on samanlaisia kuin Raaseporissa eli tasoristeyksiä, joissa ei ole minkäänlaisia turvalaitteita. Ongelma on erityisen vakava Karjaa—Hanko-rataosuudella, jossa myös Raaseporin varusmiesten henget vaatinut onnettomuus tapahtui.

”Turvallisuutta voidaan lisätä myös matalan kynnyksen tehokkailla toimenpiteillä, kuten näkyvyyden parantamisella puustoa ja muita esteitä poistamalla sekä hidasteiden rakentamisella tasoristeysten yhteyteen. Jokainen toimenpide voi pelastaa ihmishenkiä”, Kauma painottaa.

Lisätietoja:

Pia Kauma,
puh. 050 574 6764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn