Kanerva ja Kauma Etyjissä: Turvallisuutta voidaan lisätä vain kansainvälisellä yhteistoiminnalla

TIEDOTE

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) totesi kokouksessa pitämässään puheenvuorossa, että vain suurvalloilla on riittävät resurssit täyden mittakaavan nykyaikaiseen aseistukseen. Asejärjestelmien kustannuskehitys on taloudellinen peruste sille, miksi asevoimat ovat suurten haasteiden edessä.

– Lähes kaikkien maiden on suostuttava jonkinlaiseen puolustusyhteistyöhön tai hyväksyttävä puolustuskykynsä rapautuminen. Harva maa haluaa olla sotilaallisesti heikko, koska sillä olisi merkitystä myös poliittisella tasolla. Tulee olemaan suuri haaste, miten taloudelliset realiteetit otetaan huomioon, kun muotoillaan tulevaisuuden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Kanerva kommentoi.

Kanervan mukaan jokainen maa haluaa tuntea, että sen puolustuskyky on riittävä toimintaympäristön uhat huomioiden ja että myös ulkoisen avun saamisen mahdollisuus on varmistettu. Jokaisella itsenäisellä maalla pitää olla turvallisuuspoliittinen toimintavapaus.

– Globalisaatio ja integraatio ovat sitoneet valtiot toisiinsa ehkä enemmän kuin koskaan historiassa. Samalla laajojen rajat ylittävien uhkien merkitys on kasvussa. Toimijat ovat yhä useammin ei-valtiollisia. Uskon, että turvallisuus lisääntyy yhteistyöllä – ei eristäytymällä, Kanerva totesi.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) nosti omassa puheenvuorossaan esiin sen, että talouskriisi aiheuttaa sekä valtioiden sisällä että valtioiden välillä konflikteja. Jokaisen vastuullisen poliitikon ja valtion tulee etsiä ratkaisuja, ei vastakkainasettelua. Euroopan talouskriisi on asettanut yhtenäisyytemme, solidaarisuutemme ja jopa ihmisyytemme koetukselle. Kriisi voi johtaa ainakin kahdenlaisiin turvallisuusuhkiin, kansallisiin ja kansainvälisiin.

– Meidän pitää välttää tilanne, että Euroopan maat asettuvat vahvasti toisiaan vastaan. Maailmansotienkin taustalla on ollut erittäin epävakaa taloustilanne, joka eskaloitui. Onkin meidän velvollisuutemme varmistaa, että mitkään näistä uhista eivät toteudu. Etyj-maiden tehtävä on muistuttaa meitä yhdistävistä arvoista ja paluusta rauhan asialle, Kauma korosti puheenvuorossaan.

Kauman mukaan talouskriisin keskellä pohjoiset maat ovat kyllästyneet maksamaan eteläisten maiden talousongelmista. Eteläiset maat ovat vihastuneet siitä, että ne ovat joutuneet taloudellisten pakotteiden edessä tekemään suuria leikkauksia budjetteihinsa. Lisäksi yksittäiset ihmiset ovat joutuneet kärsimään poliittisten päättäjien huonojen päätösten seurauksista. Pahimmissa ongelmissa kamppailevissa maissa seurauksena ovat olleet maan sisäisen turvallisuuden heikkeneminen ja ääriryhmien nousu.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen syysistunto pidettiin Budvassa, Montenegrossa 12.-15.10.2013.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.

Lisätiedot:

Kansanedustaja Pia Kauma 050 574 6764

Kansanedustaja Ilkka Kanerva, 050 511 3055

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn