Tekijänoikeustulot on laskettava mukaan työttömyyskorvauksen suuruutta määriteltäessä

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt toimenpidealoitteen immateriaalioikeuksiin perustuvan korvauksen huomioonottamiseksi työttömyysetuutta määrittäessä. Voimassa olevan työttömyysturvalain ja tuloasetuksen mukaan esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia ei pidetä huomioon otettavana tulona vakiintunutta palkkaa määritettäessä.

”Kulttuurialalla työskentelee laskentatavasta riippuen 117 000 – 135 000 henkilöä, joista murto-osa toimii kokoaikaisessa työsuhteessa. Suuri osa toimijoista saa elantonsa freelancereina tai yrittäjinä ja usein alalla toimija saa saman vuoden aikana tulonsa useasta eri tulolähteestä”, sanoo Kauma.

”Tekijänoikeuskorvauksia saavat luovien alojen ammattilaiset ovat väliinputoajia työttömyysturvajärjestelmässä, sillä tekijänoikeuskorvauksia ei oteta huomioon tulon suuruutta laskettaessa, mutta kuitenkin ne ovat työttömyyskorvausta vähentävää ansiotuloa. Lisäksi ne tulevat tekijälle käytännössä takautuvasti ja jopa pitkän ajan kuluttua. Tällöin käyttökorvaukset saattavat pahimmillaan leikata työttömyyskorvauksen kokonaan”, jatkaa Kauma.

Valtionvarainvaliokunta otti vuoden 2021 ensimmäistä lisätalousarviota koskevassa mietinnössään (VaVM 2/2021 vp ─ HE 17/2021 vp) kantaa tämän epäkohdan korjaamiseen. Valiokunta edellytti, että hallitus kiirehtii sovitellun päivärahan kehittämistä koskevia toimia ja parantaa työttömäksi jääneen tekijän ja taiteilijan oikeutta työttömyysturvaan.

”Kuitenkaan tätä ei ole vieläkään korjattu. Ja vaikka asian korjaaminen on luovien alojen toimijoille tärkeää eritoten koronapandemian aiheuttamassa taloudellisessa ahdingossa, ei kyse ole yksinomaan pandemiatilanteesta, vaan epäkohdasta, johon on kiinnitetty huomiota jo esimerkiksi vuonna 2017 Anne Brunilan vetämän työryhmän esityksessä”, sanoo Kauma.

Kansanedustaja Kauma vaatii toimenpidealoitteessaan hallitusta ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) muuttamiseksi siten, että se mahdollistaa immateriaalioikeuksiin perustuvan korvauksen, kuten rojaltin, käyttökorvauksen, tekijänoikeuskorvauksen ja korvauksen työsuhdekeksinnöstä otettavaksi huomioon työttömyysetuutta määritettäessä.

Juttu julkaistu Verkkouutisissa

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn