Rajoitusten korvaus remonttiin

Koronasta vakavasti kärsineistä aloista osa on jäänyt ilman kustannustukea.

Kookomuksen kansanedustaja Pia Kauman mukaan tukimalli on rakennettu niin, että osa vakavasti rajoitustoimenpiteistä kärsineistä aloista on jäänyt vaille kustannustukea.

– Kustannustuen tarkoitus oli turvata yritysten liiketoiminnan jatkuvuus koronan keskellä. Tästä huolimatta tukeen varatusta 300 miljoonasta eurosta on jaettu tukena vasta 33,6 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti 76 prosenttia kaikista hakemuksista on hylätty. Kustannustuki on selvästi pikaisen remontin tarpeessa, toteaa Pia Kauma tiedotteessaan.

Ilman tukea ovat Kauman mukaan jääneet esimerkiksi matkatoimistot ja kesän tapahtumajärjestäjät. Matkatoimistoja ovat haitanneet liikkumisrajoitukset, tapahtuma-alan toimijoiden taas on haastavaa saada kustannustukea johtuen tapahtuma alalle tyypillisestä liiketoimintamallista, jossa koko vuoden kassavirta voi syntyä vain muutaman kuukauden aikana.

Kauman mukaan mallin vertailu- ja korvauskuukausiksi valitut jaksot eivät huomioi tällaista liiketoimintaa oikein.

– Talousvaliokunta nimenomaisesti edellytti mietinnössään, että edellä mainituille ja erityispiirteitä sisältäville aloille valmistelemaan kustannustuen sisään kriteeristö, jossa alojen erityispiirteet otetaan huomioon. Nyt kriteerit ja aloille kohdistuvat tuet näyttävät loistavan poissaolollaan mietinnön kirjauksesta huolimatta, jatkaa Kauma.

Hallituksen tulee Kauman mukaan valmistella erityinen kriteeristö edellä mainituille aloille ja mahdollisille muille aloille, joiden toimintaa koronarajoitukset ovat estäneet tai merkittävästi rajoittaneet.

– Kustannustuen hakua-aika on päättymässä elokuun lopussa. Vaarana on, että useat koronarajoituksista kärsineet toimijat ovat jäämässä ilman apua. Hallituksen tulisi valmistella malli, jotta tuen hakuaikaa voitaisiin jatkaa ja taata oikeanmukainen kohtelu rajoituksista kärsineille yrityksille.

Eduskunta hyväksyi 26. kesäkuuta kustannustuen yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Verkkouutiset 31.7.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn