Raippavero on poistettava ja eläkeläisten verotuksen epäkohdat korjattava

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Markku Eestilä vaativat raippaveron poistamista ja eläkeläisten verotuksen epäkohtien korjaamista. Raippavero on vuonna 2013 voimaan tullut 5.85 prosentin lisävero yli 47 000 euroa vuodessa eläkettä saaville. Väliaikaiseksi veroksi seitsemän vuotta sitten säädetty raippavero on edelleen olemassa ja se asettaa osan suomalaisista eläkeläisistä eriarvoiseen asemaan, paitsi työssäkäyviin palkansaajiin, myös muihin eläkeläisiin nähden. Samaan aikaan voimaan tullut palkansaajien solidaarisuusvero on pienempi ja kohdistuu korkeammalle tulotasolle.

”Eläkeläisiin suuntautuvan veron ensisijaiseksi tarkoitukseksi ilmoitettiin sitä säädettäessä, että verotuloja kerätään niiltä, joiden veronmaksukyky on korkealla tasolla. Raippaveron lähtökohta on jo ollut itsessään absurdi. Kaikilla tulee olla samanlaiset ansiotuloverotuksen periaatteet. Nykyisellään kyse on syrjinnästä”, edustajat toteavat.

”Suomi on oikeusvaltio. Emme voi kohdella eri ryhmiä eri tavalla. Erityisesti ansiotuloverotuksen periaatteiden tulee kohdella kaikkia samanarvoisesti”, jatkaa Kauma.

Raippaveron ohella eläkeläisten kohtaama ansiotuloverotus on paikoitellen muutoinkin kireämpää kuin palkansaajien. Mikäli eläkkeensaajan veroastetta verrataan 53 vuotta täyttäneeseen palkansaajaan, eläketulo on palkansaajaa kireämmin verotettua tulovälillä 1300-3500 euroa kuukaudessa. Suurimmillaan ero on eläkeläisen tappioksi noin 2000 euron eläketulon kohdalla.
”Eikö verotason tulisi olla sama kaikille, olipa kyse eläkeläisestä tai palkansaajasta?”, kysyy Eestilä.

”Vallitseva hallitusohjelma toteaa, että ”Suomessa taloutta hoidetaan ihmisiä varten, ei päinvastoin”. Hallitusohjelmassa todetaan samalla, että yhdenkään ikäihmisen ei pidä pelätä vanhenemista. Raippaveron poistamisessa ja eläkeläisten verotuksen epäkohtien korjaamisessa on kyse yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun toteutumisesta”, Kauma ja Eestilä päättävät.

Lisätietoja:

Pia Kauma:
09 432 3169
Markku Eestilä:
09 432 3016

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn