Lomautusten 200 päivän rajaa nostettava

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman ehdottaa kirjallisessa kysymyksessään lomautusten 200 päivän säännön väliaikaista muuttamista ja rajan nostamista. Vallitseva 200 päivän raja ei tunnista rajoitustoimenpiteistä yrityksille aiheutuneita lieveilmiöitä. Erityisesti matkailuala on kärsinyt koronan myötä ja osassa matkailualan yrityksistä ollaan saavuttamassa lomautusten 200 päivän raja kuun vaihteessa.

”Lomautuksen jatkuessa yli 200 kalenteripäivää on työntekijällä oikeus päättää työsuhde. Työntekijällä on näin oikeus irtisanomisajan palkkaan ja lomakorvaukseen. Normaalioloissa malli on hyvä ja oikeudenmukainen, mutta se ei vastaa koronan aiheuttamiin haasteisiin”, toteaa Kauma.

200 päivän rajan täyttyessä riskinä on, että erityisesti pienet yritykset ajautuvat huomattaviin vaikeuksiin, koska yritysten taloudelliset puskurit on syöty jo kriisin hoitamisessa. Mikäli rajaa ei nosteta, pahimmassa tapauksessa yrityksen kaikki työpaikat menevät alta työntekijän 200 päivän rajan täyttyessä.

”Päivärajan nostaminen on teknisesti helppo ja aito keino auttaa koronasta kärsiviä yrityksiä, jotka ovat joutuneet lomauttamaan työntekijöitään. Matkailuala ei ole ainoa lomautuksia käyttänyt ala. Koronakriisin vuoksi kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita on yhteensä jo 59 000”, jatkaa Kauma.

Rajoituksista kärsivillä aloilla hätä on akuutti. Lomautusten 200 päivän rajan väliaikeissa nostamisessa ei ole kyse työntekijöiden oikeuksien heikentämisestä. Pienissä yrityksissä rajan nostaminen on välttämätön toimenpide olemassa olevien työpaikkojen turvaamiseksi.

”Koronasta kärsivät alat ja yritykset tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen. Hallituksen tulee ryhtyä välittömiin toimiin rajan nostamiseksi väliaikaisesti esimerkiksi 400 päivään. Toimenpiteellä autetaan erityisesti koronasta kärsiviä pieniä yrityksiä”, päättää Kauma.

Tiedote: 17.9.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn