Perustuslakivaliokunta vai perustuslakituomioistuin?

Eduskunnassa käytiin eilen aika voimakasta sanailua siitä, miten voimakasta valtaa perustuslakivaliokunta käyttää suhteessa muuhun eduskuntaan.  Puheena oli pysäköinninvalvonta ja se, kenellä sitä on oikeus harjoittaa. Perustuslakivaliokunta oli edellisellä kaudella ottanut aika voimakkaasti kantaa siihen, että pysäköintisakkojen antamisen mahdollisuus yrityksille tarkoittaisi merkittävää julkisen vallan siirtoa viranomaiselta yksityiselle toimijalle ja olisi siten Perustuslain 124 pykälän vastainen.

KOURALLINEN ASIANTUNTIJOITA KÄYTTÄÄ SUURTA VALTAA PERUSTUSLAKIVALIOKUNNASSA

Perustuslakivaliokunnan tosiasiassa poliittinen vallankäyttö on ollut esillä monesti ennenkin. Itse kun istun siellä, niin tiedän, että siellä on asiasta riippumatta melkein aina vain kourallinen valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita, joita kuullaan asiassa kuin asiassa. Sillä tavoin valtiosääntöoikeuden tulkinnasta tulee helposti hyvin personoitunutta ja poliittista. Yksittäiset, eduskunnan ulkopuoliset asiantuntijat pyörittävät halutessaan isojakin päätöksiä.

Viime aikoina tuo vallankäytön suuruus on tullut esiin erityisesti erilaisia Euroopan rahoitusinstrumentteja käsitellessä. Jos asiantuntijajoukko on sitä mieltä, että esimerkiksi Euroopan Vakausmekanismi vie pois eduskunnan budjettivallan ja on siten Perustuslain vastainen, luo tämänsisältöinen lausunto aika merkittävän pohjan suuren valiokunnan mietinnölle. Se taas on pohjana sille, millä valtuutuksella valtionvarainministeri tai pääministeri neuvottelee asioistamme Brysselissä.

PERUSTUSLAKITUOMIOISTUINKO PAREMPI?

Toisaalta, en ole aivan varma, olisiko toinen vaihtoehto eli perustuslakituomioistuin sen parempi vaihtoehto. Tämä järjestely, jossa lain perustuslaillinen tulkinta tehdään vasta jälkikäteen, eikä etukäteen kuten meillä, on yleisemmin käytössä mm. Euroopassa. Mutta eivät nämäkään tuomarit mitään sitoutumattomia ole, vaan yleensä poliittisin perustein nimitettyjä. Ja nimenomaan aika tarkoin määriteltyä poliittista valtaa he käyttävät tarvittaessa sielläkin. Taitava asiantuntija ujuttaa oman vakaumuksellisen mielipiteensä verhoiltuna valtiosääntöön joka tapauksessa, olipa kyse sitten kummasta tahansa, perustuslakivaliokunnasta tai perustuslakituomioistuimesta.

SAKSASSA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN MÄÄRITTÄÄ JOPA TARKKOJA, EUROMÄÄRÄISIÄ LUKUJA

Ja itse asiassa, jos katsotaan vaikkapa Saksan Perustuslakituomioistuimen tänään antamaa lausuntoa Euroopan kriisirahaston sopivuudesta Saksan perustuslakiin, ei voi kuin todeta, että siellä tuo jälkikäteinen vallankäyttö on jopa pidemmällä. Saksan perustuslakituomioistuinhan totesi, että Euroopan Kriisirahasto ei ole Perustuslain vastainen ja että Saksa voi tehdä sitoumuksia 190 miljardiin euroon saakka. Sen jälkeen päätökset on vietävä Saksan liittopäivien alemman kamarin hyväksyttäväksi. Olisi mielenkiintoista tietää, millä laskukaavalla he päätyivät juuri tuohon lukuun.

POLIITIKOIDEN PITÄÄ KÄYTTÄÄ SITÄ VALTAA, JOKA HEILLÄ ON, EIKÄ PIILOUTUA KAIKESSA ASIANTUNTIJALAUSUNTOJEN TAAKSE

Perustuslaki antaa valtuudet vaikka mihin, jos vain asiantuntijoilla riittää pokkaa. Sen takia meidän, jotka näissä valiokunnissa istumme, pitää muistaa, että asiantuntijat ovat vain asiantuntijoita. Poliitikot ovat ne, jotka tekevät päätökset ja kantavat niistä vastuun. Heidät – tai meidät – sinne on juuri sitä tehtävää varten demokraattisesti vaaleissa valittu.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn