Peruskoulu takaisin Suomen lippulaivaksi

Viime aikoina on jälleen uutisoitu oppimistulosten heikentymisestä. Se on ollut Suomessa poikkeuksellisen nopeaa ja näkyy etenkin lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan osaamisen heikentymisenä sekä vuodesta 2000 eteenpäin laskeneina Pisa-tuloksina. Myös suomalaisten koulutustaso yleensäkin on kansainvälisesti vertailtuna laskenut.

Syitä on useita ja niiden korjaaminen vaatii rohkeita päätöksiä, mutta aivan ensimmäiseksi tarvitaan työrauha. Niin luokkien sisälle kuin myös opettajien työhön.

Yksi erityisen suuri työrauhaa vievä asia on inkluusio eli se, ettei erityistä tukea tarvitsevia oppilaita enää ole omissa erityisluokissaan vaan he osallistuvat yleisopetukseen. Tavoite on hyvä, muttei liian puhdasoppisesti toteutettuna toimi käytännössä. Tarvittaisiin niin suuri määrä lisäresursseja, ettei sellaisia vain ole. Täällä Espoossa ja pääkaupunkiseudulla haasteita tulee myös siitä, etteivät kaikki oppilaat osaa kunnolla suomen kieltä. Erityisluokkia ja tasoryhmiä tarvitaan.

Opetukseen keskittymistä vaikeuttaa myös jatkuva puhelinten näprääminen. Opettajilla pitäisi olla laajemmat valtuudet poistaa puhelimet oppituntien ajaksi ja yleensäkin pitää kuria ja järjestystä luokassa.

Työrauhaa tarvitsevat myös opettajat. Koulujärjestelmässä on muutaman vuoden välein toteutettu suuria uudistuksia, ennen kuin on nähty, mitä tulokset ovat. Esimerkiksi se, kuinka hyvin kirjoista luopuminen ja siirtyminen digimateriaaliksi ja niin sanottuun ilmiöoppimiseen on toiminut käytännössä, vaatisi kriittistä tarkastelua.

Ja kun perusrahoitusta on vuosien aikana vähennetty, koulut ovat joutuneet käyttämään aikaa hankerahoitusten hakemiseen. Kun hanke loppuu, loppuu rahakin. Opettajien pitää antaa keskittyä opettamiseen.

Suomalainen peruskoulu on tunnettu maailmalla. Meillä on erittäin hyvä opettajainkoulutus, ja opettajia arvostetaan. Pidetään näistä edelleen kiinni, ja korjataan ongelmat. Käänne parempaan on mahdollinen.

Pia Kauma

kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (kok.)

Espoo

Juttu julkaistu alun perin Länsiväylässä.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn