Persoonallisuus ei jää eläkkeelle – tehdään Suomesta maa, jossa senioreita arvostetaan

Väestö ikääntyy ja lapsia syntyy aiempaa vähemmän. Väestörakenteen muuttuessa ikäpolitiikan ja senioripolitiikan painotuksissa on tärkeää huomioida ikääntyneiden yhä suurempi ja moninaisempi joukko sekä ikääntyvien yksilölliset toiveet ja tarpeet. Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää käytäväksi ajankohtaiskeskustelua senioreiden hyvän elämän edellytyksistä.

”Se, että suomalaiset elävät yhä pidempään kertoo hyvinvoinnista. Suomen on oltava maa, jossa ikääntyvät ovat yhteiskunnan voimavara”, kokoomuksen eduskuntaryhmän yhteistä keskustelualoitetta valmistellut kansanedustaja Pia Kauma sanoo.

”Hyvät palvelut muodostavat tärkeän turvan ikäihmisille. Vuosien karttuessa palveluiden tarve lisääntyy ja ikäihmisten tarvitsema hoiva ja tuki arkisiin toimiin on voitava turvata siten, että arvokas vanhuus ja mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin säilyy. Ikäihmisten mahdollisuutta hankkia palveluita, jotka tukevat omassa kodissa asumista, on parannettava. Kokoomus onkin esittänyt kotitalousvähennyksen leikkauksen perumista ja yli 75-vuotiaille korotusta kotitalousvähennykseen. Kaikkein pienituloisimmille eläkeläisille, joista suuri osa on naisia, tämä olisi tärkeä parannus”, Kauma sanoo.

Moni eläkeläinen on huolissaan toimeentulosta. Riittävä tulotaso on usein edellytys myös sille, että päivittäisessä arjessa tuntee olonsa turvalliseksi.

”Eläkkeen riittävyyteen vaikuttavat tulojen lisäksi menot, joissa etenkin ruuan, terveydenhoidon ja lääkkeiden osuus on suuri. Kokoomus onkin esittänyt selvitettäväksi sitä, vastaako nykyinen indeksin laskentatapa eläkeläisen ostoskoria”, Kauma sanoo.

”Osa senioreista haluaisi eläkkeelle jäätyään edelleen olla ainakin osittain mukana työelämässä. Joustava osallistuminen työelämään eläköitymisen jälkeenkin tulee mahdollistaa. Ikäsyrjintä tulee kitkeä yhteiskunnan kaikilta osa-alueilta, ja varsinkin työelämästä. Yhteiskunta tarvitsee sekä miehiä että naisia, niin nuoria kuin vanhempiakin. Kokemus tuo usein myös näkemystä laajemmista kokonaisuuksista, ja se täydentää parhaimmillaan hyvällä tavalla nuorten tuoretta osaamista ja innostusta”, Kauma sanoo.

Hyvä elämä edellyttää terveyden, turvallisuuden ja talouden lisäksi myös mahdollisuutta osallisuuteen ja itsensä toteuttamiseen.

”Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut, kuten liikunta- ja kulttuuripalvelut, ovat tärkeitä hyvinvointia lisääviä tekijöitä monen ikäihmisen arjessa. Senioreiden tarpeita tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi kaavoituksessa, liikenneratkaisuissa ja asuinalueiden suunnittelussa. On tärkeää, että palveluita uudistetaan ikäihmisiä kuullen ja heidän yksilöllisiä tarpeitaan huomioiden”, Kauma sanoo.

Lisätietoja:

Pia Kauma

Puhelin:
09 432 3169
Sähköposti:
pia.kauma(at)eduskunta.fi

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn