Luovien alojen verokohtelu vaatii välittömiä uudistuksia

26.6.2014 julkaistu tiedote

 

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt 25.6. lakialoitteen luovien alojen verotuksen uudistamiseksi tavalla, joka huomioisi paremmin alan yritystoimintaluonteen. Aloitteella on Kauman lisäksi 50 allekirjoittajaa.

Tekijänoikeusjärjestöjen tilittämien tekijänoikeuskorvausten verokohtelua ei voi nykyisessä muodossaan pitää tasa-arvoisena suhteessa muihin yrittäjiin. Koska yritystoiminnan mielekäs harjoittaminen ei ole mahdollista, on moni menestyvä tekijä siirtänyt toimintansa kokonaan ulkomaille.

”Lakialoite pyrkii uudistamaan luovia aloja koskevaa lainsäädäntöä niiltä kohdin, jotka eivät selvästikään vastaa enää nykytilannetta ja jotka muodostavat Suomelle vakavan kilpailukykyhaitan. Muutoksen jälkeen musiikintekijöillä on paremmat mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa, investoida ja satsata markkinointiin sekä palkata ihmisiä, joiden avulla kasvattaa toimintaansa. Tuloja voisi jatkossa myös tasata hyvien ja huonojen vuosien välillä, kuten muillakin aloilla”, Kauma toteaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ja Teosto järjestivät aiheesta seminaarin eduskunnan Kansalaisinfossa 17.6. Teosto ja sen jäsenjärjestöt ovat jo aiemmin ehdottaneet musiikintekijöiden verotuksen uudistamista suuntaan, joka mahdollistaisi tekijänoikeusjärjestöltä saatujen henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten ohjaamisen tekijän määräysvallassa olevan yhtiön elinkeinotuloksi. Tällä hetkellä korvaukset lasketaan ansiotuloksi, jota ei voi tulouttaa tekijän omalle yritykselle.

”Esimerkiksi kansainvälisesti menestyneen Sunrise Avenue -yhtyeen Samu Haber on siirtynyt Ruotsin tekijänoikeusjärjestö Stimin asiakkaaksi, jonka kautta tekijänoikeuskorvaukset on mahdollista ohjata yhtiölle. Lakialoitteessa esitetyt muutokset muistuttavatkin pitkälti Ruotsissa käytössä olevaa mallia. Suomi on jäämässä luovien alojen kilpailukyvyssä pahasti muiden jalkoihin, eivätkä uudistukset voi enää odottaa”, Kauma toteaa.

 

Lisätietoja
Pia Kauma, puh. +358 50 5746764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn