Kotoutetaan työhön, ei työttömäksi ja tuodaan velvollisuuksia oikeuksien rinnalle

Tiedote

23.7.2021

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää muutoksia maahanmuutto- ja etenkin kotoutuspolitiikkaan. Kansanedustaja Pia Kauma on johtanut Kokoomuksen eduskuntaryhmän kotoutuslinjausten valmistelua. Valmistelun tueksi on järjestetty useita kuulemistilaisuuksia kevään aikana esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille järjestöaktiiveille. Kuulemisissa tuli ilmi laaja näkemys siitä, miten kotouttamiseen tarvitaan enemmän velvoitteita, ja että niiden puute on karhunpalvelus tulijoille.

 

Kokoomus haluaa kansainvälisen Suomen, joka tuplaa kansainvälisen rekrytoinnin ja jossa aidosti hädässä olevia autetaan. Tämä on kestävästi mahdollista vain, kun asiattomin perustein suojelua hakevat henkilöt palautetaan pikaisesti. Suomeen muuttavien onnistunut kotouttaminen on sitä, että kotoutamme töihin emmekä työttömäksi.

 

”Toimivan kotouttamispolitiikan tavoitteena on oltava, että henkilö integroituu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tämä edellyttää, että kotouttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kielen oppimiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Tämä edellyttää toimia niin yksilöltä kuin yhteiskunnalta”, kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma sanoo.

 

Työllisyys on yksi kotoutumisen keskeisin mittari. Maahanmuuttajien työllisyys Suomessa on 10-15 prosenttiyksikköä pienempi, ja työttömyys noin 2,5-kertainen verrattuna kantaväestöön. Ulkomailla syntyneiden työllisyysasteen kehitys on ollut 2010-luvulla Suomessa heikointa verrattuna muihin Pohjoismaihin.

 

”Muissa maissa on tiukennettu oleskeluluvan sekä sosiaaliturvan saamisen edellytyksiä. Myös Suomen tulisi seurata perässä politiikkatoimissa, joilla saadaan aktivoitua ja kannustettua yksilöitä kotoutumaan”, Kauma muistuttaa.

 

Maahanmuuttajien työllisyyden parantamisen lisäksi meidän tulee saada kototuttamisjärjestelmämme nopeammaksi, tehokkaammaksi ja integroitumiseen kannustavaksi, joka ei passivoi yksilöä.

 

”Kotoutustoimet ovat olleet toistaiseksi sellaisia, että annetaan vapauksia ja oikeuksia, mutta ei edellytetä velvollisuuksia ja vastuita. Tämä pitää tasapainottaa kuntoon, ja esitämme nyt tähän ratkaisuja”, Kauma päättää.

 

Ehdotuksia kotouttamisen edistämiseksi:

  • Lyhennetään prosessit murto-osaan nykyisestä, kuten Norjassa
  • Kehitetään kotiinpaluurahaa houkuttelevammaksi, kuten Tanskassa
  • Asetetaan pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi työpaikka sekä riittävä kielitaito ja tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta
  • Annetaan oikeus täysiin sosiaalitukiin vain työn tai pysyvän oleskeluluvan perusteella
  • Eriytetään maahanmuuttajien ja Suomessa pysyvästi asuvien Suomen kansalaisten* sosiaaliturva, kuten hallitus esitti 2016, mutta sidotaan se koulutukseen, kielitaitoon ja riittävään tuntemukseen suomalaisesta yhteiskunnasta
  • Luodaan tukikatto, kuten Moderaattien mallissa Ruotsissa
  • Otetaan käyttöön toimenpideohjelma heikossa työmarkkina-asemassa oleville maahanmuuttajanaisille
  • Otetaan laajemmin käyttöön Närpiön malli, jossa mm. tukiperhe/mentori maahanmuuttajan tukena
  • Valitaan valtioneuvostoon ulkomaalaisasioista ja kotoutumisesta vastaava ministeri

*täsmennetty termi 28.7.2021

 

Lisätiedot:

Pia Kauma, puh. 09 432 3169

 

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn