Vanhusasiavaltuutetulle on annettava riittävä toimivalta epäkohtiin puuttumiseksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) ja kansanedustaja Pia Kauma (kok.) vaativat valiokunnassa, että uudelle vanhusasiavaltuutetulle annetaan riittävät toimivaltuudet puuttua epäkohtiin. Edustajat vaativat, että tehtävä sijoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteyteen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston sijaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kokoomusedustajat ehdottivat lakiin vanhusasiavaltuutetun tehtävistä ja sijoituspaikasta muutoksia, mutta hallituspuolueet eivät hyväksyneet niitä äänestyksessä. Kokoomusedustajat pelkäävät, että vanhusasiavaltuutettu on jäämässä ilman asianmukaista toimivaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

”Kokoomus kannattaa vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista, mutta niin, että tulevalla vanhusasiavaltuutetulla on valta myös tehdä tarvittaessa tarkastuksia ja puuttua epäkohtiin. Hallituksen esityksessä vanhusasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa. Tehtävä olisi perusteltua siirtää myös oikeusasiamiehen toimiston yhteyteen”, Laiho sanoo.

”Eduskunnan oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn. Oikeusasiamiehen kansliassa käsitellään vanhusten oikeuksia koskevia asioita laajasti eri sektoreilla, mm. sosiaalihuoltoa, terveydenhuoltoa, vammaisten henkilöiden oikeuksia, edunvalvontaa, verotusta ja poliisin toimintaan liittyviä asioita”, Laiho perustelee.

Kokoomusedustajien mukaan Suomesta puuttuu koko maan osalta kokonaiskuvan omaava, itsenäinen ja riippumaton viranomaistaho, joka keskittyisi toiminnassaan ainoastaan ikääntyneiden aseman ja oikeuksien turvaamiseen ja parantamiseen. Kokoomus pitää välttämättömänä vanhusasiavaltuutetun riittävää toimivaltaa tehdä tarvittaessa tarkastuksia ja puuttua havaitsemisesta epäkohtiin.

”Ikääntyneet ovat kasvava väestöryhmä Suomessa ja jo tänä päivänä heidän palveluissaan on paljon korjattavaa. Kotiin saatavia palveluja ei saa riittävästi, ympärivuorokautiseen hoivaan on pitkät jonot, ja ikäihmiset kokevat tulevansa syrjityksi sairauksiensa hoidossa. Kyse on myös siitä, miten me ylipäänsä ikääntyneistä puhumme. He eivät ole vain numeroita ja kustannuksia, vaan ihmisiä, jotka ovat olleet rakentamassa tätä maata sellaiseksi kuin se nyt on”, Kauma sanoo.

”Ikäihmiset tarvitsevat heidän oikeuksien ajamiseen toimivaltaisen viranomaisen. Pelkkä epäkohdista puhuminen ei ikäihmisiä auta”, Laiho sanoo.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn