Kokoomuksen Kauma ja Eestilä kirjallisessa kysymyksessään: Kotimainen kala takaisin suomalaisiin ruokapöytiin!

Tiedote: 28.11.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Markku Eestilä kysyvät hallitukselta kirjallisessa kysymyksessään, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta paikallisten aluehallinto- ja elinkeinotoiminnan viranomaisten lupamenettely saataisiin yhdenmukaiseksi, ja kotimainen kalankasvatus sitä kautta paremmin vastaamaan kysyntää?

Kalan kysyntä on Suomessa kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana. Suomalaiset haluavat syödä kotimaista kalaa, mutta vain 20 prosenttia suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista.

”Kotimaisen kalan käyttö on romahtanut, vaikka kalan kysyntä on kaksinkertaistunut”, Kauma ja Eestilä huomauttavat.

Valtaosa suomalaisista syö kalaa, ja heistä enemmistö haluaa syödä enemmän nimenomaan kotimaista kalaa. Tästä huolimatta tuomme suurimman osan kalastamme ulkomailta.

”Suomella olisi erinomaiset olosuhteet kestävään kalankasvatukseen. Puhtaat vesistöt, tuotannonvastuullisuus ja raaka-aineen terveellisyys ovat kilpailutekijöitä myös ulkomaankaupassa”, jatkaa Kauma.

Vielä 1990-luvun alussa Suomessa kasvatettiin 20 miljoonaa kiloa lohikalaa. Nykyisin Suomessa kasvatetaan enää noin 12 miljoonaa kiloa kirjolohta vuodessa. Lohikaloja tuodaan Suomeen Norjasta ja Ruotsista lähes 37 miljoonaa kiloa vuodessa.

Kalanviljelyn vaikutus ympäröivään luontoon on aina arvioitava tarkasti. Onkin hyvä huomata, että ympäristövaikutukset ovat nykyään selvästi pienemmät verrattuna aiempiin vuosikymmeniin.

”Kalankasvatuksen lupia myönnetään kuitenkin tätä nykyä niukasti ja lupien myöntämiskäytännöt ovat joiltain osin epäjohdonmukaisia ja ylivarovaisia”, toteavat Kauma ja Eestilä.

”Siksi viranomaisilla olisi edellytyksiä suhtautua avoimemmin uusiin kalanviljelyhankkeisiin etenkin silloin, kun ne perustuvat uuden sukupolven ympäristöystävällisiin rehuihin, monitorointiin uusista kalanviljelyalueista ja uusiin menetelmiin”, päättää Eestilä.

Lisätietoja:
Pia Kauma, puh. 050 574 6764
Markku Eestilä, puh. 09 432 3016

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn