Kalliit oikeudenkäynnit uhkaavat oikeusturvaa

Korkean kuluriskin takia erityisesti keskituloiset eivät uskalla lähteä puolustamaan oikeuksiaan.

– Pitkittyneet prosessit ja kasvavat kulut nakertavat suomalaisten oikeusturvaa, hän toteaa.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on esitetty, että oikeusprosesseja saataisiin selvästi lyhennettyä, jos suullinen näyttö otettaisiin muutoksenhakutuomioistuimessa vastaan käräjäoikeudessa tehtyä videotallennetta katsomalla.

– Videotallenteiden käyttämisestä hovioikeuksissa saataisiin merkittävää hyötyä, kun esimerkiksi poissaolojen vuoksi aiheutuvia lykkäyksiä käsittelyssä olisi vähemmän. Samalla eduskunnan oikeusasiamies on ehdottanut, että hovioikeudessa ei enää lainkaan käsiteltäisi sitä näyttöä, joka käräjäoikeudessa on jo annettu. Tämä nopeuttaisi prosesseja entisestään, Kauma toteaa.

Yksi ratkaisu kasvaneisiin oikeudenkäyntikuluihin hänen mukaansa olisi laskutuskatto. Tätä on esittänyt myös korkeimman oikeuden presidentti. Esimerkiksi Saksassa oikeusalan ammattilaisten palkkioiden suuruus määräytyy tavallisesti vaateen arvon perusteella, jolloin on säädetty enimmäis- ja vähimmäispalkkioista.

– Kasvaneisiin kuluihin pystyttäisiin myös vastaamaan nostamalla oikeusturvavakuutusten kattavuutta ja korvaustasoja. Vakuuksien päivittäminen on erityisen tärkeää, koska maksutonta oikeusapua ei myönnetä, mikäli yksittäisen hakijan käyttövarat ovat yli 1300 euroa kuukaudessa, sanoo Kauma.

Yksi mahdollisuus oikeudenkäyntikulujen merkittävään pienentämiseen ja tuomioistuinten ruuhkien vähentämiseen olisi sovittelu osapuolten kesken – joko yksityisesti tai tuomioistuinmenettelyssä.

Verkkouutiset 24.1.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn