Insändare: EU:s förslag om att återställa skadad natur måste fällas

Europeiska unionens mål är att minst 20 procent av unionens land- och havsområde ska återställas till 2030. Enligt naturresursinstitut Luke kan den totala arealen bli 1,2 miljoner hektar i Finland.
Enligt förslaget blir det obligatoriskt att restaurera olika typer av ekosystem som till exempel skogar, hav och insjöar. För Finlands del beräknas kostnaderna för själva naturvårdsåtgärderna uppgå till 930 miljoner euro per år. Detta innebär 0,39 procent av vår bnp. Vår andel skulle vara tredje störst av alla EU-länder efter Frankrike och Spanien.
EU-kommissionen har räknat ut kostnaderna för naturvårdsåtgärderna, men ingen vet vad markägarna kommer att förlora i uteblivna intäkter. Om till exempel skogarna som växer på torvmarker ska återställas måste man låta dem växa igen och återgå till kårr- och myrmarker så som de var på 1950-talet, som EU valt som jämförelseperiod.
Förslaget blir dyrt och det påverkar skogsägare, skogsindustrin och grunden för vår välfärd.
Målet att förbättra naturens mångfald och biodiversitet är bra, men en EU-förordning är direkt bindande och lämnar inte utrymme för nationellt beslutsfattande om hur man vill förverkliga det. Genom att acceptera denna lag skulle Finland i värsta fall ge ifrån sig rätten att själv bestämma om sin egen skogspolitik.
Sverige fällde redan förslaget, men i Finland finns det inte ännu en politisk enighet om lagen i regeringen. Vi i riksdagens opposition är inte osäkra eller oeniga. EU-kommissionens proposition av återställningen måste fällas.
Pia Kauma, riksdagsledamot (Saml), Esbo
Artikeln publicerades ursprungligen i HBL.
Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn