Innovaatiot eivät myy itse itseään

TIEDOTE 15.6.2018
Vapaa julkaistavaksi heti

Suomalaisten yritysten menestymistä edistävän Team Finland –verkoston tavoitteeksi on asetettu, että pienten ja keskisuurten yritysten vienti tulee kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä. Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma sanoo, että tavoitteen saavuttaminen vaatii innovaatioiden tehokkaampaa kaupallistamista. Hän on tänään jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

”Innovaatioita ei osata vielä tarpeeksi hyvin kaupallistaa eli konseptoida myytäviksi tuotteiksi tai palveluiksi, ja myydä ne edelleen asiakkaille. Maailman talousfoorumin julkaisemassa vuosien 2016-2017 raportissa Suomi sijoittuu kolmanneksi innovaatiokyvyssä, mutta putoaa sijalle 84, kun mitataan esimerkiksi markkinointia, joka on tärkeä osa kaupallistamisprosessia”, Kauma sanoo.

Kauman mukaan innovaatioiden kaupallistamiseen tulisi varata selkeästi omat resurssinsa. Nykyisellään sekä EU-säännöt että kansalliset säännöt rajoittavat innovaatioiden kaupallistamisen rahoittamiseen annettavaa tukea myös Suomessa.

”EU-rahoitusta innovaatioiden kaupallistamiseen on ollut pk-yrityksille saatavissa EU:n Horizon2020 SME-ohjelmasta, mutta kumulatiivisesti ja laskentatavasta riippuen vain 8- 14 prosenttia suomalaisista hakijayrityksistä on sitä saanut, ja EU:n kokonaisbudjetti vuotta kohden on osoittautunut riittämättömäksi. Kaupallistaminen vaatii EU:lta ja myös Suomelta kunnianhimoisia tukitoimenpiteitä tulevina vuosina”, jatkaa Kauma.

”Usein arvioidaan, että innovaation markkinoille saattamiseen menee vähintään yhtä paljon rahaa kuin sen kehittämiseen. EU:n meneillään olevassa rahoituskehyksessä keskeinen tavoite on modernisoida ja uudistaa toimintaa. Unionin yhteinen etu olisikin, että se panostaisi vahvemmin myös innovaatioiden tuotteistamiseen ja markkinoille vientiin”, Kauma päättää.

Lisätiedot:

Pia Kauma
Kansanedustaja
050 574 6764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn