Finland bör ta rollen som aktiv fredsmedlare

Finland tar över ordförandeskapet för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) nästa år i en utrikespolitiskt krävande tid. Några internationella och inhemska experter anser att Finland underskattar sitt ordförandeskap och tar det inte på allvar.

Finland som Natomedlem får absolut inte ignorera OSSE:s betydelse som en säkerhetspolitisk organisation. Rysslands anfallskrig mot Ukraina ändrade inte OSSE:s basuppgift som är att främja fred och uppehålla dialog i Europa.

Det är precis tvärtom. OSSE behövs mer än någonsin eftersom det politiska läget runtom i världen är väldigt polariserat. Utöver kriget i Ukraina behöver regionala kriser i Sydkaukasien, Mellanöstern och Balkan fredsmedling samt hjälp och stöd för att bygga upp demokrati och förtroende mellan länder. I Centralasien söker den unga generationen en ny riktning mellan öst och väst.

Just nu försöker Ryssland på alla sätt störa OSSE:s verksamhet. Landet betalar inte sina medlemsavgifter och försvårar organisationens konsensusbaserade beslutsfattande, vare sig det gäller budget, fältmissioner eller personval till nyckelpositioner. Ändå verkar Ryssland fortfarande vilja hänga kvar i organisationen. Förmodligen för att OSSE erbjuder en möjlighet att sprida propaganda på en arena med 57 länder, inklusive USA och andra centrala västmakter.

Det behövs säkert en ny uppryckning, och OSSE är inte den enda multilaterala organisation som behöver klargöra sin roll. FN, Europeiska unionen och Europarådet måste göra detsamma för att bli mer effektiva. OSSE kan inte införa sanktioner, besluta om att ge vapenbistånd eller utdöma straff, men organisationen kan fortsätta att erbjuda en plattform för dialog. Just nu är vi till exempel engagerade i att stöda fredsprocessdialogen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Vi följer noggrant läget i Georgien där ledarskapet står vid ett vägskäl, om man ska föra landet mot demokrati och rättsstatsprincipen eller bort från dessa värderingar.

Om det inte fanns internationella, multilaterala organisationer skulle stora länder fatta beslut över huvudet på små länder som Finland. Det finns stora förväntningar på vårt OSSE-ordförandeskap nästa år. Finland har nu en unik möjlighet att ta på sig en central roll i fredsmedling och i att slutligen skapa fred i Europa.

Pia Kauma, riksdagsledamot (Saml), ordförande för OSSE:s parlamentariska församling

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn