Beredning är inte rådd – men att skrämma familjer före skolstart blir säkert det

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att hon ”för egen del” är rädd att det inte blir tryggt att återvända till skolan, medan experter bedömer annorlunda.

Rektorer i huvudstadsregionen har redan hunnit önska eleverna välkomna via Wilma. I en del kommuner har skolorna redan börjat. Det är i det läget – när familjerna står i tamburen för att skicka i väg sina barn – som minister Kiuru säger att hon befarar att det ”inte är tryggt”.

Regeringen anklagades på fredagen för rådd och otydlighet, på grund av att Social- och hälsovårdsministeriet lagt in distansundervisning bland de förslag som förberetts.

Samlingspartiets Pia Kauma kallade till exempel regeringens linje för ”verkligt råddig”, och hänvisade till att man ”några dagar före skolstart inte vet om det är när- eller distansundervisning”.

Social- och hälsovårdsministeriets förslag om distansundervisning ter sig säkert dramatiskt och rentav ogrundat med tanke på att de sakkunniga – Institutet för hälsa och välfärd – strax före jul ansåg att skolstängning är svagt motiverat.

Men ministeriet försvarar beredningen med att det är tjänstemännens uppgift att bereda också de allra sista eventuella åtgärderna. På listan fanns även annat. Sedan är det regeringen som bestämmer vilka rekommendationer man stannar för, och de lokala myndigheterna som fattar själva besluten.

Så långt är det inte nödvändigtvis något ”rådd”. Beredning är inte beslut.

Men omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) bidrog med ett uttalande som däremot kan skapa mycket förvirring. Innan ministergruppen ens hade satt sig ner för att diskutera coronaläget talade Kiuru i mycket dramatiska ordalag om epidemin och skoleleverna. Hon sade rentav att hon ”befarar att det inte är tryggt” att återvända till skolan. Precis inför skolstart.

Vad hon grundar det på är oklart, och så borde det inte vara i en epidemiologisk fråga. Institutet för hälsa och välfärd THL har i ett långt utlåtande den 20 december stannat för att det finns ”mycket svaga grunder” för skolstängning. Bland annat har barnen, trots pågående närundervisning med mycket kontakter, stått för en liten del av sjukdomsbördan, menar THL. Dessutom har högstadieungdomarna och barnen fått vaccin mer nyligen än de vuxna. Tidigare data kring stängda och öppna skolor tyder också, enligt institutet, på att det inte är något särskilt effektivt verktyg.

På fredagen backades den uppfattningen upp av professorerna i pediatrik från universitet runtom i landet, som sällade sig till de barnläkare som talat emot att rikta restriktioner mot eleverna.

Lägg ytterligare till att regionförvaltningsverket i södra Finland konstaterat att det i praktiken inte är möjligt att införa distansundervisning på så kort varsel.

Rektorer i huvudstadsregionen har redan hunnit önska eleverna välkomna via Wilma. I en del kommuner har skolorna redan börjat. Det är i det läget – när familjerna står i tamburen för att skicka i väg sina barn – som minister Kiuru säger att hon befarar att det ”inte är tryggt”.

Det är ett uttalande som är svårt att rulla tillbaka in och svälja. Om något är förvirrande så är det detta – och inte att det förekommer en tjänstemannaberedning.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn