Vesipula voi johtaa sotiin

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Keski-Aasian erityisedustajan, kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan kestävää kehitystä ei voi irrottaa kokonaisturvallisuudesta. Kauma puhui aiheesta Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen webinaarissa, jossa käsiteltiin kestävää kehitystä ja Etyjin roolia maailmassa 50 vuotta Helsingin Ety-kokouksen jälkeen.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät hyvin pitkälti Etyjin kokonaisvaltaisen turvallisuuden käsitteeseen, johon kuuluu jännitteiden vähentäminen, kriisien hallinta ja konfliktien ehkäiseminen. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja esimerkiksi energiaratkaisut vaikuttavat ympäristöön, ilmastoon ja talouteen”, hän totesi.

Kauma huomautti ongelmien vain pahenevan, kun tulevaisuudessa yhä isompi joukko ihmisiä jakaa yhä niukemmat resurssit.

”Yksi huolestuttavimmista uhista on ilmastonmuutoksen vaikutus vesihuoltoon. Sen lisäksi, että vesipula vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja elinolosuhteisiin, se vaikuttaa myös kykyymme viljellä ja tuottaa elintarvikkeita. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat jo miljooniin ihmisiin, jotka voivat joutua lähtemään kodeistaan ilmastopakolaisina. Ilman Venäjän hyökkäystä Ukrainaan olisin ennustanut, että seuraavassa sodassa on kyse vedestä”, hän arveli.

Vaikka kukin valtio itse vastaa kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta, Kauma on huolestuneena seurannut Keski-Aasian tilannetta. Demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehitys samoin kuin teollisuuden ja energiantuotannon rakennemuutokset etenevät hitaasti.

”Venäjän ja Kazakstanin taloudet ovat vahvasti riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden viennistä. Tämä on lyhytnäköistä, ja siihen liittyy riskejä, kuten tulonmenetyksiä, ympäristötuhoja ja vesipulaa. Valtioiden ja niiden kansalaisten toiveet vaurastumisesta valuvat hukkaan, mikä vaikuttaa myös alueen geopoliittiseen tilanteeseen”, hän totesi.

Etyjin rooli pohdinnassa 50 vuotta Helsingin kokouksen jälkeen

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous aloitti reilu vuosi sitten pohdinnan siitä, mikä on Etyjin rooli ja merkitys Euraasian turvallisuusarkkitehtuurissa 50 vuotta Helsingin vuoden 1975 Ety-kokouksen päätösasiakirjan jälkeen. Aiheesta on keskusteltu eri näkökulmista useissa webinaareissa viime vuoden tammikuusta lähtien.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Pia Kauma 050 574 6764, pia.kauma(at)eduskunta.fi

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn