Vankilasta vapautuvien henkilöiden valvonnan tehostamista jatkettava

Tiedote 9.2.2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Pia Kauma pitää tasavallan presidentin eilen vahvistamaa lainmuutosta törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden vapautuvien vankien väkivaltariskin arvioinnin ja valvonnan laajentamisesta hyvänä rangaistusten kiristämistoimenpiteenä.

”Nyt hyväksytty kokoomuslaisen oikeusministeri Häkkäsen johdolla valmisteltu muutos on hyvä alku ja tärkeä askel oikeaan suuntaan. Jatkossa on kuitenkin syytä arvioida missä määrin vaarallisuusarviointia on mahdollista tehdä entistä kattavammaksi. Myös murhasta tuomittujen elinkautisvankien vapauttamismenettelyä on seuraavalla hallituskaudella arvioitava. Vaaralliset henkilöt ovat vapaalla jalalla kulkiessaan riski muiden turvallisuudelle”, Kauma toteaa.

Nyt vahvistetun lain mukaan jatkossa vankeuden alkaessa tuomitulle tehdään rangaistusajan suunnitelma, jonka yhteydessä systemaattisesti rikollista käyttäytymistä ylläpitäviä tekijöitä ja toisaalta rikoksettomaan elämään. Vastaavanlainen arviointi tehdään nykyään silloin, kun elinkautisvankien ehdonalaista vapauttamista harkitaan.
”Ehdonalaiseen vapauden valvonnan tehostaminen on tärkeä osa uudistusta. Erityisesti henkilöitä, joiden riski syyllistyä uusiin rikoksiin on korkea, valvontaa on tärkeää tehostaa. Valvonnan avulla on mahdollista vähentää rikoksen uusimisriskiä ja yrittää ohjata henkilöä kaidalle polulle”, Kauma toteaa.

Henkilön todennäköisyys joutua uudelleen vankilaan kasvaa, kun taustalla on useita aiempia vankilatuomijoita. Rikoksen uusimiskynnys on kaikista matalimmillaan heti vankilasta vapautumisen jälkeen. Tämän vuoksi ensimmäiset vankilasta vapautumista seuraavat kuukaudet ovat rikoskierteen ehkäisemisen kannalta tärkeimmät.

”Yhteiskunnan kokonaishyödyn näkökulmasta vankilasta vapautuvien kaitseminen oikealle tiellä on järkevää. Tilastot tukevat sitä, että entisen vangin paluuta takaisin arkielämään pyritään tukemaan viranomaisten toimesta. Mitä vähemmän vankilakierteeseen ajautuvia henkilöitä syntyy, sen parempi”, Kauma toteaa.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn