Valtiopäivätoimiani

Kirjalliset kysymykset ja aloitteet sekä talousarvioaloitteet

Kirjallinen kysymys Suomen valmistautumisesta mahdolliseen energiapulaan ja sähkön kohtuuttomaan hinnannousuun

Kirjallinen kysymys neljänsistä koronarokotteista, kohonneista kuolleisuusluvuista ja varautumisesta syksyn korona-aaltoon

Kirjallinen kysymys EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten henkilöiden asunto-osakkeiden ostoa sekä kiinteistöjen ja maa-alueiden vuokraamista rajoittavan lainsäädännön valmistelusta

Kirjallinen kysymys seniorineuvoloiden maanlaajuisesta käyttöönotosta

Kirjallinen kysymys lähestymiskiellon valvonnan tehostamisesta sekä uhrin fyysisen koskemattomuuden suojaamisesta

Kirjallinen kysymys polttoaineiden jalostukseen käytettävän raakaöljyn alkuperämaan ilmoittamisesta kuluttajalle

Kirjallinen kysymys yhteiseen asuntoon otettavien ASP-lainojen enimmäismääristä sekä omarahoitusosuuden määrästä ja sen vaihtoehtoisista säästämistavoista

Kirjallinen kysymys Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ICT-investointien rahoitustarpeesta

Kirjallinen kysymys matkailu- ja ravintola-alan COVID-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ennustettavuudesta, exit-strategiasta ja korvauksista

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 liikenneturvallisuuden parantamiseen välillä Meltola—Mustio (13 500 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliakiakorvaukseen 16 vuotta täyttäneille henkilöille, joille on ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita (15 000 000 euroa)

Toimenpidealoite lainsäädäntötoimiin ryhtymisestä liittyen kansallisen rajamenettelyn käyttöönottoon ja mahdollisuuteen rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella

Kirjallinen kysymys tekijänoikeuskorvausten vaikutuksesta ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentaan

Kirjallinen kysymys vapaaehtoisen pakkohoidon ottamisesta päihdepalveluiden keinovalikoimaan 8.10.2021

Kirjallinen kysymys Hangon sataman raide- ja maantieliikenneyhteyksien sekä valtatien 25 liikenneturvallisuuden parantamisesta 16.9.2021

Kirjallinen kysymys kotimaisen osaamisen hyödyntämisestä sote-uudistuksen laajoissa ICT-hankkeissa 13.9.2021

Kirjallinen kysymys eturauhassyövän strukturoidusta seulonnasta ja seulontojen pilotoinnista 16.8.2021

Toimenpidealoite immateriaalioikeuksiin perustuvan korvauksen huomioon ottamisesta työttömyysetuutta määritettäessä 25.5.2021

Kirjallinen kysymys liikennepalvelujen tarjoajien velvoitteesta tarkastaa koronavirukseen liittyvä dokumentaatio ennakkoon 14.5.2021

Kirjallinen kysymys kielitaidon kaventumisesta ja kieliopintojen houkuttelevuuden lisäämisestä 5.5.2021

Kirjallinen kysymys liikenneturvallisuuden parantamisesta suojateillä 24.4.2021

Kirjallinen kysymys ravintoloiden avaamisesta kannattavasti ravintolasulun jälkeen 8.4.2021

Toimenpidealoite tapahtuma- ja kulttuurialan tukemisesta koronapandemian aikana 12.3.2021

Kirjallinen kysymys osakesäästötilin laajentamisesta rahasto-osuuksiin ja osakesäästötilin ylärajan nostamisesta 2.2.2021

Kirjallinen kysymys asuntosäästöpalkkiojärjestelmän korkotukilainojen enimmäismäärän nostamisesta 15.12.2020

Kirjallinen kysymys takautuvan tappiontasausjärjestelmän (carry back) käyttöönotosta 4.12.2020

Kirjallinen kysymys kantatien 51 turvallisuuden parantamisesta 11.11.2020

Kirjallinen kysymys perintöveron alarajan korottamisesta 50 000 euroon 20.10.2020

Kirjallinen kysymys pysyvästä mahdollisuudesta etäopetuksen toteuttamiseen 12.10.2020

Kirjallinen kysymys lomautusten 200 päivän säännön väliaikaisesta muuttamisesta 16.9.2020

Kirjallinen kysymys vieraskielisen väestön kasvun huomioimisesta valtionosuusperusteissa ja tasausjärjestelmässä 31.8.2020

Kirjallinen kysymys kustannustuen kriteeristön valmistelusta aloille, joiden toiminta on koronakriisin seurauksena joko estetty kokonaan tai sitä merkittävästi rajoitettu 31.7.2020

Kirjallinen kysymys liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhtenäistämisestä 17.6.2020

Kirjallinen kysymys sähkön siirtohintojen alentamisesta 8.6.2020

Kirjallinen kysymys matkatoimistoalan tukemisesta koronakriisin aikana 7.5.2020

Kirjallinen kysymys tukien kohdistamisesta ravintola- ja matkailualalle koronakriisin aikana 22.4.2020

Kirjallinen kysymys kansainvälisestä ja kotimaisesta koronavirusrokotteesta, koronalääketutkimuksesta ja omavaraisuudesta 17.4.2020

Kirjallinen kysymys yksityisen sektorin hyödyntämisestä suojavarusteiden, koronavirustestien ja vasta-ainetestien toimittajina koronaviruksen laajenemisen estämiseksi 9.4.2020

Kirjallinen kysymys maahanmuuttajien toimeentuloedellytyksen täyttymisestä koronakriisin aikana 7.4.2020

Kirjallinen kysymys työttömyyskassojen toiminnan varmistamisesta koronakriisin aikana 3.4.2020

Kirjallinen kysymys raidehankkeiden EU-rahoituksen hakemisesta 6.2.2020

Kirjallinen kysymys kansalaisten oikeusturvan kannalta liian korkeiksi nousseista oikeudenkäyntikuluista 29.1.2020

Kirjallinen kysymys ulkoministeri Haaviston toiminnasta 4.12.2019

Kirjallinen kysymys korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen riittävästä rahoituksesta Uudellamaalla ja hakijasuman purkamisesta 29.11.2019

Kirjallinen kysymys ylioppilastutkinnon suorittamisesta englannin kielellä 25.10.2019

Kirjallinen kysymys pakkoavioliitoista 24.9.2019

Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuudesta 18.7.2019

Kirjallinen kysymys Itämeren ja Suomenlahden rehevöitymisen ehkäisemisestä 28.6.2019

Kirjallinen kysymys työttömyysetuudella opiskelun pidentämisestä 7.2.2019 

Kirjallinen kysymys kotimaisen kalankasvatuksen tilanteesta 28.11.2018 

Kirjallinen kysymys tasoristeyksien turvallisuuden parantamisesta 26.10.2018

Kirjallinen kysymys Helsingin seudun liikenteen monopolista  27.9.2018 

Kirjallinen kysymys Irakin kanssa neuvoteltavasta turvapaikanhakijoiden palautussopimuksesta  28.8.2018 

Kirjallinen kysymys nuorten työehtojen ja työturvallisuuden toteutumisesta 23.8.2018 

Kirjallinen kysymys kansainvälisestä rekisteristä alaikäisille turvapaikanhakijoille 16.7.2018 

Kirjallinen kysymys eurooppalaisten innovaatioiden kaupallistamisesta 15.6.2018 

Kirjallinen kysymys apteekkitoiminnan vapauttamisesta ja lääkkeiden hintasääntelystä  23.2.2018 

Kirjallinen kysymys työttömyysturvan suojaosan uudistamisesta 12.1.2018 

Kirjallinen kysymys opiskelijoiden toimeentulosta ja tulorajoista 13.10.2017

Kirjallinen kysymys diabeteshoidon alueellisesta tasa-arvosta 15.9.2017

Kirjallinen kysymys opiskelijavalintojen uudistamisesta 7.9.2017 

Kirjallinen kysymys passien poisottaminen ISIS-taistelijoilta 14.3.2015

Kirjallinen kysymys humanitaarinen tilanne Ukrainassa 20.2.2015

Kirjallinen kysymys turvallisuusympäristön muutokseen reagoiminen 16.1.2015

Kirjallinen kysymys Suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen sekä korkeatasoisen potilashoidon turvaaminen 26.11.2014 

Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja väärinkäytösten ehkäiseminen 6.11.2014 

Kirjallinen kysymys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 24.10.2014 

Kirjallinen kysymys vanhemmuuden kustannusten jakaminen 24.9.2014 

Kirjallinen kysymys peruskoulun kieltenopetuksen aikaistaminen ja monipuolistaminen 21.8.2014

Kirjallinen kysymys ensiasunnon ostajan asema asuntolainajärjestelmän uudistamisessa 6.6.2014

Kirjallinen kysymys ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksut 12.6.2014 

Kirjallinen kysymys länsimetron jatkaminen 14.5.2014 

Kirjallinen kysymys ulkomailla toimivien suomalaisten koulujen toimintaedellytyksien turvaaminen 11.4.2014 

Kirjallinen kysymys EU-maiden sosiaaliturvan yhdenmukaistuminen 10.12.2013 

Kirjallinen kysymys sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutusten selvittäminen ja tutkimus 22.11.2013

Kirjallinen kysymys päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ohjaaminen 20.9.2013

Kirjallinen kysymys tekijänoikeustulojen tulouttaminen 26.6.2013 

Kirjallinen kysymys nastarenkaiden käytöstä aiheutuvien terveyshaittojen vähentäminen 2.5.2013

Kirjallinen kysymys vaate- ja tekstiilialan koulutuksen laatu 22.3.2013 

Kirjallinen kysymys sosiaalityöntekijöiden koulutuspaikkojen määrä 21.12.2012

Kirjallinen kysymys Kyproksen pankkien rahanpesuepäilyihin liittyvät tarkastukset 23.11.2012

Kirjallinen kysymys valtionosuusjärjestelmän kannustavuus 26.10.2012

Kirjallinen kysymys luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen metsälaissa 19.10.2012

Kirjallinen kysymys homekoulujen kunnostaminen 20.9.2012 

Kirjallinen kysymys Magnitskin kuolemaan sekaantuneiden virkamiesten viisumikielto ja varojen jäädyttäminen 11.9.2012

Kirjallinen kysymys huostaanottojen ennaltaehkäisy 21.8.2012

Kirjallinen kysymys vapaaehtoisen eläkesäästämisen edellytysten säilyttäminen 29.5.2012 

Kirjallinen kysymys lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus 4.5.2012

Kirjallinen kysymys länsimetron jatkaminen 8.5.2012

Kirjallinen kysymys rikosten uhrien aseman parantaminen 13.4.2012 

Kirjallinen kysymys lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistukset 1.12.2011

Suullinen kysymys palautussopimuksesta Irakin kanssa 20.12.2018

Suullinen kysymys Italian tilanteesta 7.6.2018

Suullinen kysymys valinnanvapauskokeilusta 12.4.2018 

Aloitteet

Lakialoite laiksi perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sairaaloiden ja yliopistojen yhteistyössä tekemään lääketieteelliseen tutkimukseen

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tapahtumatoimialan tukemiseen 16.10.2020

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliakiakorvaukseen 16 vuotta täyttäneille henkilöille, joille on ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita 16.10.2020

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä matkatoimistoalan tukemiseen 16.10.2020

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 27.5.2020

Toimenpidealoite yksityisen pysäköinninvalvonnan tiukemmasta sääntelystä ja paremmasta valvonnasta 28.2.2020

Keskustelualoite seniorikansalaisten hyvän elämän edellytyksistä ja ikäpolitiikasta 20.12.2019

Lakialoite laeiksi rikoslain 34 a luvun ja kansalaisuuslain 33 a §:n muuttamisesta 20.12.2019

Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta 19.12.2019

Lakialoite tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta 25.6.2014

Toimenpidealoite arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tarkistaminen 16.12.2013

Keskustelualoite kiusaaminen ja kurinpitotoimet kouluissa 9.4.2013

Keskustelualoite vanhempien tasa-arvoinen asema huoltajuus- ja tapaamiskiistoissa 20.6.2012

Talousarvioaloite määrärahan osoittaminen Nykytaiteen museo Kiasmalle koululaisten opastustoiminnan ja taidekasvatuksen tukemiseen

Puheenvuorot

Eduskunnassa pitämäni puheenvuorot löytyvät listattuina Eduskunnan internetsivuilta

Pia sosiaalisessa mediassa

Twitter

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ylihuomenna ke 22.3.

Mikä ratkaisee vaalien tuloksen ja millaisia hallitusvaihtoehtoja on vaalien jälkeen?

Tervetuloa vaalikontilleni kuulemaan, mitä mieltä on politiikan konkari.

#eduskuntavaalit2023 #ehdokas61 #uusimaa #kokoomus

Suomen EU-vaikuttaminen on täysin retuperällä. Ennallistamisasetus ja asuntojen pakkoremontit osoittavat, että hallitus on nukkunut, kun on pitänyt pitää Suomen puolia. Pääministeri @MarinSanna pitäisi johtaa EU-politiikkaamme, mutta ei johda. Onnetonta.
https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000009458532.html

#kokoomus ei ole esittänyt sote-palveluihin leikkauksia. Haluamme saada palvelut kuntoon ja ihmiset jonoista hoitoon hyödyntämällä laajasti eri palveluntarjoajia. Esim. palveluseteleitä ja parempia Kela-korvauksia. Puheet leikkauksista eivät pidä paikkaansa.
#vaalitentti #mtv3

Työn ja eläkkeiden verotusta alentamalla ihmisille jäisi enemmän rahaa käteen maksaa inflaation myötä kohonneet elinkustannukset. On myös oikein palkita ihmisiä työn tekemisestä ja ahkeruudesta. Myös eläkkeellä.
#kokoomus #vaalitentti #mtv

Load More

Facebook

1 day ago

Pia Kauma
Minulla on eduskuntavaaleissa 8 erilaista teemaa, joihin voit tutustua tarkemmin nettisivuillani osoitteessa www.piakauma.fi Jokaisesta teemasta on myös video, ja tässä on teema numero 2 ja se on: "Palkasta ja eläkkeestä enemmän käteen." ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 day ago

Pia Kauma
Minulla on eduskuntavaaleissa 8 erilaista teemaa, joihin voit tutustua tarkemmin nettisivuillani osoitteessa www.piakauma.fi Jokaisesta teemasta on myös video, ja tässä on teema numero 1 ja se on: "Velkaantuminen seis ja talous kasvuun". ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Pia Kauma
Pia Kauma's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Pia Kauma
Minulla on tosi fiksuja ja aktiivisia ihmisiä ympärilläni auttamassa vaaleissa. Julkaisen täällä säännöllisesti heidän tukipuheenvuorojaan.Tässä on Hannu Ranki, ekonomisti. Entinen kollega Pohjola-yhtiöistä."Olen tuntenut Pian jo 1980-luvulta yhteisen työhistoriamme ansiosta.Pia on luotettava, vastuuntuntoinen, rohkea, yhteistyökykyinen ja osaava henkilö. Nykyinen vaikea kansainvälinen poliittinen tilanne, maapallon yhä kiihtyvällä vauhdilla kohtaama ilmastonmuutos ja kotimaiset haasteemme edellyttävät kansanedustajalta kokonaisvaltaista ymmärrystä mahdollisuuksista, vahvuuksista, heikkouksista ja uhista, jotta hän yhdessä muiden kanssa pystyy tekemään mahdollisimman järkeviä kestäviä ratkaisuja ja päätöksiä. Vaikeiden päätösten tekeminen edellyttää rohkeutta, mutta myös vastuuntuntoa mahdollisimman oikeudenmukaisia ratkaisuja tehtäessä. Pian tuntien, uskon vahvasti hänen tähän työhön pystyvän!" ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Pia Kauma
Tässä valmistaudutaan suureen apteekkialan paneelikeskusteluun.Mukana useita alaa tuntevia keskustelijoita ja asiantuntijoita.#apteekki #verkkoapteekki #lähipalvelu #uudistus #terveyspalvelu #sote ... See MoreSee Less
View on Facebook