Työttömyysetuudella opiskelu mahdollistuu ja kouluttautumisen kynnys madaltuu

Tiedote 21.12.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma iloitsee hallituksen vuoden vaihteen jälkeen voimaan tulevasta esityksestä, joka mahdollistaa opiskelun työttömyysetuudella. Jatkossa työttömän työnhakijan on mahdollista suorittaa opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Työnhakijalla on mahdollisuus tähän, jos hän on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta.

”Tavoite tietenkin on, että jatkossa opiskeluaika voisi olla pidempikin. Tämä on kuitenkin hieno kädenojennus työttömälle, joka haluaa kouluttautua uuteen ammattiin tai päivittää osaamistaan”, Kauma sanoo.

Ehdotetun mallin keskeinen ero nykyiseen mahdollisuuteen opiskella työttömyysetuudella on se, että työ- ja elinkeinotoimisto ei tee arviota työnhakijan koulutustarpeesta, vaan työnhakija voi hakeutua opintoihin, vaikka hänen työllistymisensä edistäminen ei opintoja edellyttäisikään. Tarkoituksena on, että työttömät pystyvät nykyistä joustavammin osallistumaan esimerkiksi lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksen luonteisiin opintoihin

”Tähän mennessä esteeksi on voinut muodostua raha. Laskut ja vuokrat on maksettava, ja aikuisiällä opiskelijaksi heittäytyminen on voinut sen vuoksi olla korkean kynnyksen takana”, jatkaa Kauma.

Samalla muutos tukee osaavan työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä ja vähentää hallinnollista työtä työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä työttömällä säilyy myös opintojen aikana velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

”Työttömyysturvan säilyminen takaa sen, että kynnystä opintojen aloittamiseen ei enää ole. Silloinkin on toki oltava työmarkkinoiden käytettävissä”, toteaa Kauma.

Tilastokeskukselta saadun tiedon mukaan hallitus on saavuttanut virallisesti 72 prosentin tavoitetason työllisyysasteessa.

”72 prosentin työllisyysaste on erinomainen saavutus. Tavoite on kuitenkin asetettava vielä korkeammalle. 75-80 prosentin työllisyysaste vaatii jo uudenlaisia toimia, ja opintojen joustavoittaminen työttömyysetuudella on yksi niistä”, päättää Kauma.
Lisätietoja:
Pia Kauma, puh. 050 574 6764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn