Päivähoitomaksujen perusteeksi on otettava nettotulot

LÄNSIVÄYLÄ AREENA 27.-28.2.2016

Varhaiskasvatuksen maksuja koskeva lakiluonnos on lausuntokierroksella. Siinä ehdotetaan korkeimman päivähoitomaksun nostoa peräti 354 euroon. Tällä hetkellä korkein maksuluokka ensimmäisestä lapsesta on 283 euroa, joka äskettäin päätetyn indeksikorotuksen jälkeen tulee jatkossa olemaan 290 euroa.

Jos lain mahdollistama ylin maksuluokka otetaan käyttöön, maksut nousisivat nykytilanteeseen verrattuna siis jopa 22 prosentilla. Korotus on suuri, etenkin jos lapsia on monta. Se tarkoittaisi korkeaa piiloveroa niille perheille, jotka bruttotulojen perusteella kuuluvat juuri tähän korkeimpaan maksuluokkaan. Espoossa siihen kuuluu noin 35 prosenttia kunnallisessa päivähoidossa olevista lapsista.

Bruttotulojen käyttäminen perusteena päivähoitomaksuissa ei ole oikeudenmukaista, koska maassamme on progressiivinen tuloverotus. Mitä korkeammat ovat tulot, sitä suurempi on progressio – ja sitä vähemmän rahasta jää tulojen noustessa suhteellisesti katsottuna käteen. Oikeudenmukaisempaa olisi arvioida todellista maksukykyä eli sitä, kuinka paljon tuloista jää käteen. Sen takia päivähoitomaksujen perusteeksi tulee ottaa nettotulot eikä bruttotuloja.

Lakiluonnoksesta annettuun lausuntoon Espoon varhais- ja opetuslautakunta lisäsikin, että päivähoitomaksut määräytyisivät nettotulojen pohjalta, jos se ei aiheuta liikaa byrokratiaa. Kun laki tulee voimaan, tulee ajankohtaiseksi arvioida, miten suuria kertakorotuksia voidaan ylipäänsä pitää kohtuullisina. Lakihan asettaa maksukaton, mutta ei pakkoa ottaa suurimmat mahdolliset korotukset käyttöön. Maksut eivät saa ajaa lapsiperheitä tilanteeseen, jossa esimerkiksi toisen vanhemmista pitää jäädä kotiin taloustilanteen käytyä ylivoimaiseksi.

Pia Kauma

Valtuustoryhmän pj. (kok.)

Espoo

Sanna Lauslahti

Kansanedustaja (kok.)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pj.

Espoo

Lähetetty iPadista

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn