Kokoomusedustajat: Sinivalkoinen omistus pelastettava

Suomesta uhkaa kansanedustajien mukaan tulla tytäryhtiötalous, jos kotitalouksien omistaminen ei kasva.

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Kai Mykkänen, Janne Sankelo ja Markku Eestilä vaativat hallitukselta suomalaiseen omistajuuteen ja yritysten kasvuun kannustavaa politiikkaa.

Edustajien mielestä suomalaiset yritykset eivät saa valua yksi toisensa jälkeen ulkomaiseen omistukseen, kuten venttiiliyhtiö Nelekselle on tapahtumassa.

Kokoomuslaisten mukaan Suomesta uhkaa tulla tytäryhtiötalous, jos suomalaisten kotitalouksien ja instituutioiden omistaminen ei kasva.

– Jos emoyhtiöt ja pääkonttorit ovat muualla, jotkut muut kuin suomalaiset päättävät, mitä suomalaiset tytäryhtiöt tekevät ja sen suljetaanko Suomen päässä valot. Sinivalkoinen omistus ei voi perustua vain julkisen sektorin omistuksiin. Tarvitaan pitkäjänteinen tiekartta suomalaisen kansankapitalismin rakentamiseksi. Kaiken a ja o on kannustava verotusympäristö, Pia Kauma toteaa tiedotteessa.

Kokoomusedustajat toivovat, että Suomessa kannustettaisiin vaurastumiseen siirtämällä painopistettä työn ja riskinoton verottamisesta kulutuksen ja haittojen verotukseen.

– Haluamme, että useampi tavallinen suomalainen voi omistaa ja vaurastua. Suomalaisten aktiivinen osakesijoittaminen mahdollistaisi myös pääoman keräämisen osakeanneissa nykyistä pidemmälle niin, että kotimainen omistus säilyy merkittävänä. Tarvitsemme uudistuksia, jotka kannustavat investoimaan pitkäjänteisesti suomalaisiin yrityksiin, ryhmäjohtaja Kai Mykkänen kertoo.

Kokoomusedustajat huomauttavat, että suuri osa suomalaisten kotitalouksien omaisuudesta on kiinni asunnoissa ja nollakorkoisilla tileillä. Heidän mielestään omistamiseen tarvitaan neutraali verouudistus, jossa yritysmuotoisen riskinoton kokonaisveroaste tuodaan samalle tasolle muiden omaisuusluokkien kanssa.

– Valitettavan suuri osa suomalaisten kotitalouksien omaisuudesta on kiinni asunnoissa ja nollakorkoisilla tileillä. Suomessa kotitalouksien varallisuudesta huomattavasti pienempi osa on rahoitusvaroja kuin Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa. Taustalla on muun muassa verotusjärjestelmämme, huomauttaa Sankelo.

Konkreettiseksi keinoksi kansankapitalismin vahvistamiseksi kokoomuslaiset ehdottavat muun muassa osakesäästötilin laajentamisen aidoksi sijoitussäästötiliksi. Osakeomistuksen lisäksi he mahdollistaisivat myös rahasto-osuuksien ja muiden arvopaperien säilyttämisen tileillä, kuten Ruotsissa on tehty. Lisäksi edustajat haluaisivat eroon tilin 50 000 euron enimmäissummasta.

– Osakesäätötili on osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi saada entistä suurempi osa suomalaisista säästämisen ja sijoittamisen pariin. Tilistä tulisi järkevä vaihtoehto entistä useammalle suomalaiselle, jos myös rahasto-osuuksien säilytys olisi mahdollista, Markku Eestilä arvioi.

Verkkouutiset 17.7.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn