Kokoomuksen Pia Kauma: Jokaisen jäsenmaan tulee vastata veloistaan

Kansanedustaja arvostelee pääministeriä määrätietoisen toiminnan puutteesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma piti puolueen ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta. Kauman mukaan ”kokoomus ajoi menestyksekkäästi Suomen liittymistä Euroopan unioniin. Uskoimme silloin ja uskomme nyt, että Suomen kannattaa olla päättämässä Eurooppaan ja siis itseemme vaikuttavista asioista”.

– EU merkitsee suomalaisille vapautta liikkua, asua, opiskella ja tehdä töitä Euroopassa. Se merkitsee myös varmuutta kuulumisesta länsimaiden joukkoon, turvallisuutta sekä sisämarkkinoiden taloudellisia hyötyjä. EU:ssa Suomi ei saa vain myötäillä muiden maiden tahtoa, vaan meillä on oltava oma selkeä tahto ja visio. EU:n suuri merkitys Suomelle ei saa jäädä kenellekään epäselväksi, Pia Kauma sanoi.

Hänen mukaansa tuleviin kriiseihin on kyettävä vastaamaan tehokkaammin kuin nyt pystyttiin.

– EU:ssa jokaisen jäsenmaan tulee vastata omista veloistaan. Raskaimmin velkaantuneet maat eivät nouse yhteisellä lisävelalla, vaan ne vain velkaantuvat lisää. Talousuudistuksista tai moraalikadosta tässä suorastaan lapsellisessa selonteossa ei silti puhuta mitään. Siinä ei edes aseteta tavoitteeksi, että jatkossa muut jäsenmaat eivät enää tule apuun, kun toinen jäsenmaa on rahoitusongelmissa, Kauma arvosteli.

Kansanedustajan mukaan kokoomuksen ryhmä on useaan kertaan arvostellut elpymispakettia ja vaatinut velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa — ”emme siksi, että olisimme kääntämässä selkämme EU:lle, vaan siksi, että olemme huolissamme meille niin tärkeän ja läheisen EU:n valitsemasta suunnasta”.

– Vastauksena pääministeri (Sanna) Marin on tässä salissa todennut peräti kaksi kertaa, että velkajärjestelymekanismi on osa EU-selontekoa. Nyt selonteossa kuitenkin todetaan ainoastaan, että ”velkajärjestelyjen hallitun toteuttamisen edellytyksiä tulisi parantaa”. Parantaa — tämäkö on teidän käsityksenne määrätietoisesta toiminnasta?

– Velkajärjestely olisi pitänyt alun perinkin ottaa ehdoksi Suomen osallistumiselle elpymispakettiin, niin kuin kokoomus edellytti. Pääministeripuolueen riveistä on sitä paitsi kuultu, että elpymispakettia voidaan ehkä käyttää myös tulevaisuudessa. Tätä kokoomus vastustaa jyrkästi. Pia Kauman mielestä vastaisuudessa EU:n on oltava yhtenäisempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimija.

– Nyt EU uhkaa jäädä Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltain ulkokehälle. Siksi EU:n päätöksenteon on oltava tehokkaampaa. Ja siksi kokoomus esittää, että Euroopan unioniin perustettaisiin oma turvallisuusneuvosto, jossa voitaisiin tehdä nopeitakin päätöksiä. Myös määräenemmistöpäätöksiä on lisättävä. Haluamme entisestään syventää EU:n ja Naton yhteistyötä sekä pitkällä aikavälillä yhdistää joitakin EU:n ja Naton puolustukseen liittyviä tehtäviä, Kauma totesi.

– Me kokoomuslaiset haluamme, että Suomi on rohkea, aloitteellinen ja ratkaisuhakuinen jäsenmaa, joka uskaltaa tehdä yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa omien tavoitteidensa läpiviemiseksi. EU:n on oltava vahva niissä asioissa, joissa Suomi voi yhdessä muiden kanssa toimia tehokkaammin kuin se yksin voisi. Vastaavasti EU:lle ei pidä antaa valtaa asioissa, jotka keskeisesti kuuluvat maiden omaan päätösvaltaan.

– Me emme ole EU:ssa sitä varten, että seuraisimme katseellamme, kun muut tekevät päätöksiä, vaan siksi, että me olemme itse ennakoiva ja proaktiivinen toimija ja tiedämme, mitä tahdomme.

Juttu julkaistu alunperin verkkouutisissa

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn