Kaikkien kynnelle kykenevien työpanosta tarvitaan

TIEDOTE

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on tyytyväinen valtioneuvoston rakennepaketin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Erityisen hyvänä Kauma pitää päätöstä sosiaaliturvaan tulevasta suojaosasta. Sen ansiosta työtön voi ansaita palkkatuloa 300 euroon asti menettämättä heti työtuloista maksettavaa sosiaaliturvaa ja 400 euroon asti menettämättä heti asumistukea. Hallituksen tavoitteena on saada entistä useampi suomalainen osallistumaan työmarkkinoille edes pienellä työpanoksella. Kauman mukaan on tärkeää, että kun mallin yksityiskohtia hiotaan, siinä huomioidaan myös ne, jotka ovat toimeentulotuen varassa. ”Tavoitteen tulee olla, että kansalaiset ovat tässä asiassa samalla viivalla elämäntilanteesta riippumatta,” Kauma kertoo.

Suojaosuuspäätöksessä on Kauman mukaan kyseessä tervetullut merkki erittäin toivottavasta ajattelutavan muutoksesta Suomessa. Jokainen työkykyinen aikuinen kuuluu töihin, vaikka olisi jonkinlaisen sosiaaliturvan piirissä – ja toisaalta jokaisella pitää olla mahdollisuus tehdä töitä oman kykynsä, terveytensä ja elämäntilanteensa mukaan. Kauma kuitenkin muistuttaa, että hallituksen esittämää ratkaisua tulee vielä kehittää siten, että 300 – 400 euron työtä tekevät eivät jämähdä ainoastaan halpatyövoimaksi. Esimerkiksi Saksassa on käytössä niin sanottujen ”minitöiden” eli hyvin lyhytkestoisten tai matalasti palkattujen töiden järjestelmä sosiaaliturvan rinnalla. Malli on edistänyt työllisyyttä, mutta se ei ole ollut täysin ongelmaton. Kauman mielestä hallituksen tulee varmistaa, että nämä osatyöt ovat oikeasti reitti takaisin täysipainoiseen työelämään, eivätkä este sinne paluulle.

”Suomella ei ole varaa siihen, että yksikään työkykyinen, terve aikuinen lepäilee laakereillaan tai jättää ottamatta vastaan hänelle tarjottua työtä,” Kauma linjaa. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon kesällä tekemää keskustelunavausta osallistavasta sosiaaliturvasta Kauma pitää erittäin tervetulleena. Elinkeinoelämässä uransa ennen kansanedustajuutta tehnyt Kauma kokee, että työ on paitsi jokaisen velvollisuus, myös oikeus: ”Työ tuo sisältöä elämään, antaa mahdollisuuden kantaa vastuuta itsestä ja muista sekä saa ihmisen kokemaan itsensä tarpeelliseksi. Sitähän me kaikki haluamme.”

Kauma kuitenkin muistuttaa, että Suomessa on monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä, jonka uudistamista työn tekemiseen kannustavaan suuntaan täytyy jatkaa määrätietoisesti. Osallistavasta sosiaaliturvasta on käytävä perusteellinen keskustelu. Työn tarjonnan lisääminen on oleellista työllisyyden kehitykselle.

Kauma toivoo, että erityisesti osatyökykyisten työllistymisen ehtoja helpotetaan. ”Joka vuosi noin 8 000 henkilöä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Kun vuonna 2012 oli työkyvyttömyyseläkkeellä kaikkiaan 250 000 henkilöä, heistä yli 115 000 henkilöllä taustalla olivat mielenterveyteen liittyvät ongelmat,” Kauma selostaa. ”Esimerkiksi Ruotsissa mielenterveysongelmista kärsivä pyritään kuntouttamaan mahdollisimman nopeasti takaisin työelämään, kun taas meillä Suomessa asenteet eivät ole yhtä kannustavia. Liian usein etenkin masennuksesta kärsivät ohjataan sairauslomalle ja edelleen työkyvyttömyyseläkkeelle, mikä kertoo ikävää kieltä suomalaisesta työkulttuurista,” Kauma jatkaa. Hän pitää hyvänä, että ministeri Risikko onkin asettanut työryhmän valmistelemaan toimintamallia osatyökykyisten auttamisen parantamiseksi.

”Rakennepaketissa sovitut työmarkkinoiden uudistukset ovat kaksi askelta oikeaan suuntaan, mutta matkaa todellisten muutosten aikaansaamiseksi on vielä paljon jäljellä,” Kauma summaa.

Lisätiedot

Kansanedustaja Pia Kauma 050 57 46 764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn