Att studera även 2 år med arbetslöshetsstöd måste understödas

I början av detta år trädde en lag i kraft som gav de arbetslösa möjlighet att studera med hjälp av arbetslöshetsstöd under sex månader. Det har man rätt till om man är över 25 år och om studierna förbättrar studerandens möjligheter att få ett arbete. Att få ett diplom i slutet av dessa studier är inte tillåtet.

I framtiden borde man satsa på att studietiden förlängs till två år och att det skulle vara tillåtet att avlägga examen. Redan i 40–50-årsåldern kan man ha svårigheter att hitta ett arbetstillfälle.

Trots arbetslösheten i samhället har man brist på arbetskraft inom till exempel byggnadsindustri och social- och hälsovård.

En arbetslös person med akademisk basutbildning kunde få ett nytt yrke inom ett nytt område genom att studera till exempel i yrkeshögskola. Detta skulle vara en lösning både för individen och för vårt samhälle.

Var och en har rätt till arbete. Hinder som nutidens arbetslösa möter måste avskaffas.

HBL 1.4.2019

Pia sosiaalisessa mediassa