Apteekkitoiminnan vapauttaminen alentaisi hintoja ja parantaisi palvelua

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylä-lehdessä 14.4.2018.

Länsiväylä uutisoi apteekkialan reviiririidasta Espoossa otsikolla ”Vihreää valoa Jorviin sijoittuvalle apteekille” (LV 7.-8.4.). Kyse on Jorvin sairaalan yhteyteen perustettavasta apteekista, jota ei ole vielä voitu perustaa, koska kaikki Espoossa toimivat apteekkarit yhtä lukuun ottamatta ovat hakeneet valitusta. Alkuperäisen oikaisuvaatimuksen mukaan apteekkarien mielestä uusille apteekeille ja yöaikaan avoinna olevalle apteekille ei Espoossa ole tarvetta.

Yli 20 vuotta Espoossa asuneena olen eri mieltä. Kaupungista puuttuu yöaikaan avoinna oleva apteekki.

Riita sairaala-apteekista on kuitenkin vain oire isommasta ongelmasta. Alaa on vietävä eteenpäin, kuten on tehty muualla Euroopassa. Apteekkien perustaminen on meillä raskaasti säänneltyä ja lääkkeiden hinnat ovat korkeat. Nykyisinhän lääkkeiden hintoja säännellään siten, että hintojen on oltava jokaisessa apteekissa samat, eivätkä apteekit siten kykene kilpailemaan hinnoilla. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa apteekkien lukumäärä lisääntyi kilpailun vapauttamisen jälkeen, ja hinnat alenivat.

Myös omistusta voitaisiin vapauttaa, kuten on tehty esimerkiksi Italiassa. Tällä hetkellähän vaatimuksena on proviisorin koulutus, vaikka farmasian ammattitaitoa voi toki edellyttää toiminnassa mukana olevilta myös muulla tavoin. Liian tiukat säännökset saattavat vaikeuttaa pääomien saamista, ja tätä kautta pitkäaikaista toiminnan kehittämistä esimerkiksi ketjuliiketoiminnan kautta.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä avautuu myös apteekeille kehittämismahdollisuuksia. Apteekit voisivat tulevaisuudessa toimia terveydenhuollon lähipalvelupisteinä tarjoten esimerkiksi rokotuspalveluita, diagnostiikkaa ja hoitajapalveluita. Suomen apteekkijärjestelmää tulisikin pikaisesti kehittää siten, että asiakkaan ja potilaan etu nostetaan etusijalle ja yrittämisen mahdollisuuksia lisätään.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn