Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen otettava hallitusohjelmaan

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pia Kauma on harmissaan, että yrittäjien sosiaaliturvan kuntoon saattaminen jäi pahasti puolitiehen myös kuluneella hallituskaudella. ”Ne yrittäjät, joilla on mahdollisuus, hoitavat tällä hetkellä eläketurvansa esimerkiksi asunto- tai rahastosijoituksilla, mutta suurella osalla etenkään pien- tai mikroyrittäjistä tähän ei ole mahdollisuutta”, Kauma aloittaa.

Alkuvuodesta eduskunnassa oli yrittäjien eläkelakia (YEL) muokkaava hallituksen esitys, joka jättää yrittäjät edelleen alivakuutetuiksi. Liian kaavamaisella palkansaajien mediaanituloon sidottavalla tulonmäärityksellä hallituksen alkuperäinen lakiesitys olisi saanut etenkin pienituloiset mikro- ja pienyrittäjät entistäkin huonompaan asemaan nostamalla eläkemaksut todelliseen työtuloon nähden kohtuuttoman suuriksi. ”Kokoomusedustajien esityksestä työtulon määritelmää YEL-lain mietinnössä onneksi muokattiin joustavammaksi. Lisäksi mietintöön kirjattiin aloitteestamme, että yrittäjien eläketulon kerryttämistä rahastoimalla on selvitettävä”, Kauma jatkaa.

Rahastoimisvaihtoehto on yleensä tyrmätty sillä perusteella, että sen kerryttäminen riittävän suureksi vie aikaa ja etenkään Suomen hankalassa velkaantumiskierteessä näin suurta rahaa ei ole. Joidenkin arvioiden mukaan jopa puolet yrittäjistä toimii sivutoimisesti eli yrittäjyydestä saatu tulo muodostaa vain osan heidän kokonaistuloistaan. On myös huomioitava, että sosiaaliturvaan kuuluvat vanhempainpäivärahat ja sairauspäivärahat jäävät tätä nykyä nekin yrittäjillä usein riittämättömiksi.

Rahastoinnin ohella erityisesti osa-aikaisten yrittäjien sosiaaliturvaa olisi mahdollista parantaa ottamalla käyttöön niin kutsuttu yhdistelmävakuutus. Yhdistelmävakuutus mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen samanaikaisesti sekä palkansaajan että yrittäjän roolissa tehdystä työstä. Nykyisin ansiosidonnainen työttömyysturva kertyy joko palkansaajan tai yrittäjän roolissa, mutta niitä ei voi yhdistää.

Työelämä on muuttunut epävarmemmaksi ja sirpalemaisemmaksi. Saman työnantajan palveluksessa ei välttämättä enää olla vuosikausia ja työtulo voi toimeentulon kannalta olla riittämätön.  Moni haluaisikin ainakin kokeilla yrittäjyyttä, jos siihen siirtyminen ei olisi niin suuri riski esimerkiksi työttömyysturvan kannalta.  ”Yhdistelmävakuutus alentaisi kynnystä toimia esimerkiksi osa-aikaisena yrittäjänä ilman, että työttömäksi joutuessaan tulot laskisivat merkittävästi”, Kauma tähdentää.

Suomi ei nouse sillä, että otamme vain miljarditolkulla lisää velkaa jokaisen ongelman ratkaisemiseen. Julkisen sektorin työpaikkojakin toki tarvitaan, mutta uutta työtä ja verotuloa syntyy vain yrittämällä ja yksityisen sektorin työpaikkoja luomalla.

”Yrittäjien puutteellisesta sosiaaliturvasta on puhuttu vuosikausia, mutta eteenpäin on menty etananvauhtia. Nyt olisi aika viedä juhlapuheet käytäntöön. Riippumatta siitä, mitkä puolueet hallituksessa ovat, yrittäjien sosiaaliturvan kuntoon saattaminen on otettava hallitusohjelmaan.  Ratkaisuvaihtoehtoja kyllä löytyy”, Kauma päättää.

 

Lisätiedot:

Pia Kauma

050 5746 764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn