Inkomstskatterna måste sänkas

Hbl 27.3.2023

 

Arbete och företagande måste alltid löna sig. Skatten på inkomster i Finland är för hög jämfört med Sverige, och detta kan rättas till genom att sänka inkomstskatterna.

 

Dessutom måste vi göra företagandet mer attraktivt genom att reformera socialskyddet. Det är svårt att till exempel som ensamföretagande frisör ta ut föräldraledighet. Alla som arbetar borde ha möjlighet att få ett rejält pensions- och arbetslöshetsskydd, oavsett om man är ensamföretagare eller löntagare.

 

Länge har man diskuterat till exempel ett fondbaserat pensionssystem för företagarna, men inget faktiskt beslut har fattats. Nu för tiden arbetar många delvis som egenföretagare och delvis som anställda, men tyvärr har vår lagstiftning inte uppdaterats att reflektera detta faktum.

 

Den nya regeringen måste utreda alla alternativa möjligheter för att stärka företagarnas socialskydd och förbättra inkomsttagares köpkraft.

 

Pia Kauma, riksdagsledamot, ekonomie magister, Samlingspartiet, Esbo

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn