Yksityisestä parkkivalvonnasta uusi aloite

Kokoomuksen Pia Kauman johdolla eduskunnassa on tehty toimenpidealoite ”Yksityisen pysäköinninvalvonnan tiukemmasta sääntelystä ja paremmasta valvonnasta”.

Toisin kuin Kimmo Kiljusen (sd.) aiemmassa vastaavassa aloitteessa eivät kansanedustajat tässä aloitteessa halua kieltää yksityistä valvontaa kokonaan.

Uudessa aloitteessa todetaan, että kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa alueen käytöstä, jollei sitä ole laissa kielletty. Siten myös kunnalliset yhtiöt omistajina ovat tehneet sopimuksia pysäköintiyritysten kanssa pysäköinnin valvonnasta.

– Yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole kuitenkaan sujunut täysin ongelmitta. Autoilijat eivät ole kokeneet pysäköintivirhemaksun määräämisen perusteita aina riittävän selkeiksi tai oikeudenmukaisiksi. Maksujen oikaiseminen tai kohtuullistaminen on ollut hankalaa samoin kuin maksujen perintään vaikuttaminen, aloitteessa todetaan.

– Oikeuden hakeminen pysköintivirhemaksun kohtuullistamisesta on koettu sekä kalliiksi että hankalaksi ja aikaa vieväksi. Moni on kokenut, että on helpompaa vain maksaa pysäköintivirhemaksu pois kuin lähteä hakemaan siihen muutosta.

Toimenpidealoitteen mukaan tällä hetkellä ei ole lainsäädäntöä, joka riittävän selkeästi määrittäisi yksityisen pysäköinninvalvonnan pelisäännöt.

Sääntelyä sanotaan tarvittavan erityisesti valitusmenettelyihin ja valvontaan.

– Sääntelyllä voitaisiin välttyä yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ilmenneistä epäkohdista.

– Pysäköinninvalvonta on ensisijaisesti palvelua ja valvojat ovat palvelutehtävässä. Valvonnan ei tule olla aggressiivista, ja määrättyjen maksujen tulee perustua yhdenmukaiseen lainsäädäntöön.

Aloitteessa ehdotetaan, että ”hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selkeän ja yhdenmukaisen lainsäädännön luomiseksi yksityiselle pysäköinninvalvonnalla, jotta alalle saadaan tiukempi, yhdenmukaisempi ja parempi valvonta”.

Verkkouutiset 27.2.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn