Vastustan jättikunnan muodostamista pääkaupunkiseudulle

Eilen kuntaministeri Henna Virkkuselle luovutetussa kunta- ja palvelurakenneselvityksessä ehdotetaan, että pääkaupunkiseudulle perustetaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Sipoon muodostama uusi kunta. Vastustan ehdotusta. Ja aivan erityisesti painokkaasti vastustan Espoon liittämistä tähän kokonaisuuteen.

Perusteluna yli miljoonan asukkaan suurkunnalle esitetään muun muassa sitä, että kehittyäkseen pääkaupunkiseutu tarvitsee ulkomaisia investointeja ja että nykyisellään se ei pysty kilpailemaan Euroopan muiden metropolialueiden kanssa.  Selvityksessä todetaan, että nykyinen, liian monimutkainen hallintorakenne ei kykene ratkaisemaan metropolisoitumiseen liittyviä ongelmia, kuten segregaatiota eli tiettyjen asuinalueiden eriytymistä muita huonommaksi eikä väestön ikääntymisestä johtuvia palvelutarpeita.

Kuten aiemminkin olen todennut, edellä mainittuja ongelmia ei ratkota suurkuntia rakentamalla. Mikään asiantuntijoiden tutkimusaineisto ei tue sitä. Kyse on vain valtapolitiikasta.

On selvää, että tarvitsemme uusia näkökulmia ja rakenteidenkin uudistamista, mutta jättikunnan muodostaminen on väärä tavoite. On täydellinen harhaluulo, että yritysmaailmasta kopioidulla ajattelutavalla saataisiin aikaan suurtuotannon etuja.

Espoon ja muiden alueen kuntien pitää olla valmis aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön toistensa kanssa etenkin maankäyttöön, kaavoitukseen ja liikenteeseen liittyvissä hankkeissa. Suurkunta ei kuitenkaan näitä ongelmia ratkaise, vaan ainoastaan lisää niitä.

Nyt julkistettu esitys ei ole onneksi mikään lopullinen totuus, vaan lähtökohtapaperi, joka lähtee arviointikierrokselle kuntiin. Arviointi alkaa nyt myös alueen neljässä kunnassa Helsingin lisäksi. Meidän on tuotava oma, vankka näkemyksemme, miten meidän ongelmat pystytään ratkaisemaan aiempaa paremmalta pohjalta. Siihen työhön lähden itsekin mukaan ensisijaisesti Espoon näkökulmasta, koska toimin Espoossa valtuutettuna ja valtuustoryhmämme varapuheenjohtajana. Olen kyllä myös muiden kuntien, eli Vantaan, Sipoon ja Kauniaisten, osalta sitä mieltä, että niitäkään ei liitetä mihinkään, elleivät ne itse sitä halua. Tuskin haluavat.

Pakkoa ei pidä käyttää.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn