Valiokunta asetti kunnat samalle viivalle

11.12.2014 julkaistu tiedote

 

Eduskunnassa oli tiistaina 9.12. ensimmäisessä käsittelyssä hallintovaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä, joka koskee kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtäviä muutoksia. Mietintö sisälsi vastalauseita, joten sen hyväksyminen edellyttää vielä äänestämistä. Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Sanna Lauslahti ja Anu Urpalainen ovat tyytyväisiä hallintovaliokunnan tekemään päätökseen, jonka syntymistä ovat tukeneet myös kuntaministeri Paula Risikko ja hallintovaliokunnan kokoomuslainen jäsen Tapani Mäkinen.

– Hallitus on aiemmin päättänyt kiinteistöveron alarajan nostosta, jonka on arvioitu lisäävän kuntien tuloja 40 miljoonalla eurolla. Hallitus esitti, että kuntien saamia valtionosuuksia leikataan vastaavalla summalla. Hallituksen esityksessä valtionosuusleikkaus kohdennettiin ainoastaan niihin kuntiin, jotka joutuvat alarajojen noston vuoksi korottamaan kiinteistöveroprosenttejaan. Tällainen muutos olisi asettanut kunnat hyvin eriarvoiseen asemaan, koska esimerkiksi viime vuonna kiinteistöveroprosenttejaan vastaavalla tavalla nostaneet kunnat eivät olisi joutuneet leikkausten kohteeksi, kansanedustajat selventävät.

Perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausunnon, jossa puututtiin edellä kuvattuun ongelmaan. Valiokunnan mukaan ehdotettu tapa olisi asettanut kunnat valtionosuusleikkausten osalta erilaiseen asemaan riippuen siitä, tehdäänkö kiinteistöveron korotus nyt vai tehtiinkö se vuosi sitten.

– On erinomainen asia, että hallintovaliokunta huomioi tältä osin perustuslakivaliokunnan lausunnon ja päätyi ehdottamaan muutosta hallituksen esitykseen. Kuntia ei voida tällä tavoin sattumanvaraisin perustein asettaa eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi Espoon kohdalla hallituksen esityksen mukaisena toteutettu valtionosuusleikkaus olisi tarkoittanut noin 20,6 miljoonan euron leikkausta valtionosuuksiin, perustuslakivaliokunnan jäsenet Kauma ja Urpalainen toteavat.

Hallintovaliokunta ehdottaa mietinnössään, että vähennys valtionosuuksiin toteutetaan siten, että se kohdentuisi käytännössä kaikkiin kuntiin asukaskohtaisesti samansuuruisesti. Espoon osalta näin toteutettu leikkaus tarkoittaisi noin 2,3 miljoonan euron vähennystä valtionosuuksiin, eli ero alkuperäiseen esitykseen on noin 18 miljoonaa euroa Espoon hyväksi.

– Ylipäätään on vaikea hyväksyä, että valtio käytännössä ryöstää kunnilta niille kuuluvien verotuottojen lisäykset. Kiinteistöverojen tulisi säilyä kuntien rahoituslähteenä sen vakaan ja ennustettavan tuoton takia, Lauslahti päättää.

 
Lisätietoja:

Kansanedustajat

Pia Kauma p. 050 574 6764
Sanna Lauslahti p. 050 512 2380
Anu Urpalainen p. 050 512 0949

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn