Terveydenhuollon laajentaminen laittomasti maassa oleville on turvallisuusriski

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) sekä jäsenet Pia Kauma (kok.) ja Terhi Koulumies (kok.) peräänkuuluttavat tarkempaa turvallisuus- ja talousvaikutusten arviointia hallituksen esityksestä laajentaa terveydenhuoltoa laittomasti maassa oleville.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomusjäsenet, valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sekä jäsenet Pia Kauma ja Terhi Koulumies peräänkuuluttavat tarkempaa turvallisuus- ja talousvaikutusten arviointia paperittomien terveydenhuollon laajentamista koskevassa lakiesityksessä. Esityksessä oikeus terveyspalveluihin olisi lähinnä saman laajuinen kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla henkilöillä.

Hallituksen esityksen mukaan terveyspalvelut kuuluisivat kaikille iästä ja tilanteesta riippumatta. Nykyiselläänkin kaikki kiireellistä apua tarvitsevat hoidetaan taustasta tai papereista riippumatta.

”Terveydenhuoltojärjestelmämme kärsii jo valmiiksi pitkistä hoitojonoista, ja sote-palvelumme ovat raskaasti kuormitettuja ja hyvinvointialueet alirahoitettuja. Tässä tilanteessa terveyspalveluiden laajentaminen laittomasti maassa oleville vaarantaisi pahimmillaan terveydenhuoltojärjestelmämme kantokyvyn äkillisissä ja odottamattomissa tilanteissa. Esityksen vaikutusarviot puuttuvat ja Ukrainan sodan vaikutuksia turvapaikanhakijoiden määrään ja turvallisuustilanteeseen ei ole huomioitu”, Laiho toteaa.

Kokoomusedustajat korostavat, että lakiesityksellä on vaikutuksia myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen, minkä takia hallintovaliokunnan olisi perusteltua antaa siitä oma lausuntonsa. Hallituspuolueiden edustajat kuitenkin vastustivat sitä.

”Huolena on että hallituksen esitys voisi lisätä Suomen houkuttelevuutta maana, jonne rikoksiin lähtöalueillaan syyllistyneet hakeutuisivat päästäkseen maksuttomien terveyspalveluiden piiriin. Tässä turvallisuustilanteessa on mietittävä tarkkaan, että haluammeko todella lisätä laittoman maahanmuuton vetovoimatekijöitä. Lisääntyvä venäläisten turvapaikanhakijoiden määrä lisää myös riskiä Suomen sisällä yhteydenottoihin ukrainalaisten kanssa ja lisää muutenkin kansallisia riskejä ”, Kauma jatkaa.

”Esitimme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, että lain käsittelyssä kuultaisiin myös hallintovaliokuntaa, jolle sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiat ensisijaisesti kuuluvat. Onkin erikoista, että hallituspuolueiden edustajat vastustivat hallintovaliokunnan kuulemista, vaikka lakiesityksellä on väistämättä vaikutuksia myös suomalaisten turvallisuuteen”, Koulumies sanoo.

”Venäjän hyökkäyssodan johdosta muuttopaine Suomen rajoilla todennäköisesti jatkossa kasvaa merkittävästi. Riskinä on että Venäjältä hakeudutaan nimenomaan Suomeen, ja että he jäävät tänne kielteisestä oleskelulupapäätöksestä huolimatta”, Kauma sanoo.

”Maksuttomasta terveydenhuollosta ei tule muodostua porkkanaa venäläisille liikekannallepanoa pakeneville. Lakivalmistelussa ei voida mennä poliittinen ideologia edellä ja laput silmillä Suomen ja Euroopan turvallisuustilanteesta välittämättä”, Laiho sanoo.

”Suomen merkittävästi muuttunutta turvallisuuspoliittista tilannetta ei voi sivuuttaa eikä Suomen ja kansalaisten turvallisuutta heikentää itseaiheutetusti. Lakiesityksen vaikutukset on arvioitava huolellisesti sote-järjestelmämme kestävyyden sekä Suomen turvallisuuden näkökulmasta”, Mia Laiho, Pia Kauma ja Terhi Koulumies päättävät.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn